De vissen vallen ten prooi aan de maaipennen.
De vissen vallen ten prooi aan de maaipennen.

Vissen slachtoffers maaien singels

Landbouw / Visserij

HUIZEN - Er drijven jaarlijks tientallen en misschien wel honderden dode vissen in de singels van Huizen. Hengelsportvereniging Naarden Bussum, die de viswateren in Huizen beheert, liet vorig jaar een noodkreet uitgaan naar de gemeente hierover.

Verkeerd maaibeleid ten aanzien van de waterplanten in de singels is volgens hen de grote boosdoener. Ze hebben een alternatief voorgesteld, maar tot op heden is er door de gemeente nog niet op gereageerd.

Dramatisch
Jurrien Uiterwijk van Hengelsportvereniging Naarden Bussum noemt het maaibeleid werkelijk dramatisch. Hij spreekt uit ervaring, maar heeft zich ook in de materie verdiept.

Zo'n dertig jaar gooit hij al zijn hengel uit in de wateren van Huizen en hij is lid van de visstand beheercommissie binnen de vereniging. De commissie houdt zich bezig met de visstand, het waterbeheer en alles wat daarmee te maken heeft.

Visstand
Omdat de singels en andere waterpartijen in Huizen vallen onder de vereniging dragen zij ook deels verantwoordelijkheid voor een goede visstand en de daarmee samenhangende flora en fauna.

Maar het is dweilen met de kraan open. Terwijl de vereniging de visstand op peil probeert te houden en voor een natuurlijk evenwicht zorgt door een zorgvuldig visuitzettingenbeleid, wordt dat volgens Jurrien binnen enkele dagen teniet gedaan door het verkeerde maaibeleid in de singels, uitgevoerd door Waternet in opdracht van de gemeente.

Lees verder in de digitale editie

Uit de krant