De natuurorganisatie gaat lobbyen bij de gemeenten om niet in te stemmen met windturbines en zonnevelden in haar gebied.
De natuurorganisatie gaat lobbyen bij de gemeenten om niet in te stemmen met windturbines en zonnevelden in haar gebied. Foto: Pixabay

GNR: Windturbines en zonnevelden passen niet in Gooise natuur

Natuur en Milieu

REGIO - Het Goois Natuurreservaat (GNR) is van mening dat windturbines en zonnevelden niet passen in de Gooise Natuur. Hiermee reageert de natuurorganisatie op de Regionale Energie Strategie (RES) van Noord-Holland Zuid, waarin deze week de ambities bekend zijn gemaakt met mogelijke locaties voor de productie van duurzame energie.

"Het Goois Natuurreservaat maakt zich grote zorgen over de zoekgebieden voor zonnevelden in de natuurgebieden Laarder Wasmeer, Hilversums Wasmeer, Laaperbos en De Zuid én over de windturbines ten zuiden van Hilversum in het natuurgebied Huydecopersbos. Allemaal beschermde natuurgebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland en die liggen aan de randen van een kwetsbaar ‘illusielandschap’", laat GNR weten.

Belangen groot
"De waarden en de belangen van natuur, landschap, erfgoed en recreatie van deze locaties zijn groot; het Goois Natuurreservaat is daarom ook geen voorstander van windturbines of zonnevelden en zal de overheden die hierover moeten besluiten, dringend verzoeken hier niet mee in te stemmen."

"Op het terrein van de voormalige op- en afritten van de A27 bij Hilversum, wordt momenteel een bijzonder natuurgebied ontwikkeld. Bij deze gebiedsontwikkeling ‘Plan Huydecopersweg’ werken verschillende partijen intensief samen om hier waterberging, natuurontwikkeling en recreatie mogelijk te maken. Dit plan biedt geen ruimte voor windturbines."

Afwisseling
Het Gooi wordt volgens het GNR gekenmerkt door een karakteristieke afwisseling van natuur- en stedelijk gebied. Het biedt een belangrijke leefomgeving voor de ongeveer 200.000 inwoners. De cultuurhistorische waarde en de biodiversiteit zijn hoog. Veel inwoners voelen zich verbonden met dit landschap en de natuur.

Directeur-rentmeester van het Goois Natuurreservaat Karin Kos: “Blijvende en stevige bescherming van het natuurrijke cultuurlandschap van het Gooi staat voorop. Je kunt het maar een keer verpesten.”

Uit de krant