Afbeelding

Hoe draagt de RI&E bij aan minder ziekteverzuim?

Advertorial

Of u nu een startende ondernemer bent, een middelgrote MKB hebt of over een beursgenoteerde onderneming beschikt; u bent verplicht om een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Met de RI&E haalt u bovendien een ideaal instrument in huis om de risico´s op ziekteverzuim binnen uw onderneming preventief aan te pakken. Vanzelfsprekend is het hierbij van belang dat u de activiteiten uit de RI&E doortastend oppakt. Lees verder om te zien hoe u dit het beste kunt doen. 

Wat houdt een goede RI&E in?

De RI&E is een actuele weergave van alle bedrijfsrisico´s waar uw medewerkers mee te maken hebben. Daarnaast bevat de RI&E een Plan van Aanpak waarin beschreven wordt hoe u deze bedrijfsrisico´s probeert te verkleinen. De RI&E is daarmee een instrument om de veiligheid en gezondheid van uw personeel en onderneming te stimuleren. Het Plan van Aanpak kunt u dan ook het beste op basis van de SMART methode (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) opstellen. Dankzij deze methode weet eenieder wat van hen wordt verlangd. Ook is het belangrijk om monitoren of het Plan van Aanpak op een correcte wijze wordt nageleefd. 

Actualiseren van de RI&E

Binnen sommige bedrijven wordt de RI&E eenmaal opgesteld, zonder er ooit meer naar om te kijken. Het investeren in een veilige en gezonde bedrijfscultuur is echter een voortdurend proces, waardoor u de RI&E moet blijven optimaliseren. Na verloop van tijd, bijvoorbeeld ieder jaar, is het noodzakelijk dat u onderzoekt of de RI&E bij de huidige organisatie past. Hebben er veranderingen binnen het bedrijfsproces plaatsgevonden of is er een reorganisatie of uitbreiding geweest van uw bedrijf? In dat geval kunnen de veranderingen leiden tot nieuwe bedrijfsrisico´s. Zorg daarom dat u de RI&E bijhoudt om ook deze nieuwe risico´s in kaart te brengen en te verkleinen. 

Minder ziekteverzuim door een goede RI&E

Door een goede RI&E zijn zowel u als uw medewerkers zich bewust van de risico´s binnen het bedrijf. U werkt actief aan oplossingen om deze risico´s te verminderen, terwijl ook uw medewerkers bedachtzamer handelen. Zij worden immers blootgesteld aan deze risico´s. Het is dan ook van belang dat u uw medewerkers betrekt bij het opstellen van de RI&E, zodat zij weten hoe ze moeten omgaan met de risico´s. Een arbodienst en bedrijfsarts kan u bovendien professioneel advies geven over het gezondheids- en verzuimbeleid van uw onderneming, zodat u de risico´s nog verder kan verkleinen. Door preventief in de veiligheid van uw medewerkers te investeren, ontstaat een gezonde bedrijfscultuur. Om met de beste arbodienst in contact te komen, onderzoekt u verschillende aanbieders op een vergelijkingswebsite als HR Navigator. Zij beschikken over een uitgebreid netwerk van betrouwbare en professionele arbodiensten. 

Uit de krant