Ook op sportclubs: geen alcohol maar een frisdrankje.
Ook op sportclubs: geen alcohol maar een frisdrankje. (Foto: Bob Awick)

'We willen de trend keren dat jongeren te veel drinken en te vroeg aan alcohol beginnen'

REGIO - Jongeren drinken nog steeds te veel alcohol en dat gebeurt vaak al voordat ze de leeftijd van 18 jaar bereiken. Een nieuwe campagne genaamd 'Hier fix je NIX' moet ervoor zorgen dat het tij wordt gekeerd. 

Er zijn t-shirts uitgedeeld bij sportverenigingen en in de hele regio komen posters te hangen om ervoor te zorgen dat jongeren onder de achttien nergens meer alcohol kunnen krijgen. Sportclubs, horeca, winkels, gemeenten en scholen: iedereen doet mee. En dat is hard nodig, want jongeren in de regio drinken nog steeds te veel en starten te vroeg met alcohol.

Voorlichting
"Met de campagne Hier fix je NIX geven we voorlichting aan jongeren, maar betrekken we ook de hele omgeving erbij", aldus Rinelle van den Top, adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Gooi en Vechtstreek. Naast de eerder genoemde posters en t-shirts zijn er ook onderzetters, ludieke WC-stickers en speciale pakketten voor ouders. Niets wordt meer aan het toeval overgelaten. "We moeten het net rondom jongeren sluiten en de beschikbaarheid moet omlaag."

Ontwikkeling hersenen
De campagne komt bovenop controleacties bij horeca en winkels, voorlichtingsavonden voor ouders en trainingen voor onder meer leerkrachten. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat hoe eerder jongeren starten met alcohol hoe groter de kans is dat zij op latere leeftijd meer gaan drinken. "Alcohol heeft invloed op de ontwikkeling van de hersenen, het kan leiden tot grensoverschrijdend seksueel gedrag, maar ook tot agressie, geweld en ongelukken in het verkeer", legt Van den Top uit.

Cijfers
Hoe erg is het in de regio eigenlijk? De laatste cijfers dateren uit 2015. Aan jongeren uit klas twee en vier van de middelbare school werden vragen gesteld over drankgebruik in de vier weken voor het onderzoek. Daaruit blijkt dat 23% van hen in die periode aangeschoten of dronken is geweest. Landelijk ligt dat percentage op 15 procent. Voor bingedrinken (vijf glazen of meer op één avond) liggen die percentages respectievelijk op 27 en 22 procent. "We weten wel dat jongeren later zijn gaan drinken en ook minder, cijfers over de afgelopen tien jaar laten dat zien, maar voor gedragsverandering is een lange adem nodig. Zorgwekkend is wel dat het bingedrinken stabiel hoog blijft."

Gedragsverandering
Maar een gedragsverandering bereik je niet van de één op de andere dag. "Voor roken is al tientallen jaren aandacht en daar zijn de effecten nu merkbaar van." In 2020 worden er nieuwe cijfers gepubliceerd over het alcoholgebruik onder jongeren. In 2018 is er een enquête gehouden onder 1800 ouders. Daaruit bleek dat ouders vinden dat 17,9 jaar een goede leeftijd is voor het eerste glas alcohol. Van den Top put daar hoop uit, maar weet ook dat de praktijk weerbarstig is.

Regels
"Ouders vinden het lastig om de leeftijdsgrens van 18 jaar te hanteren. Dat heeft ook te maken met de grote beschikbaarheid van alcohol. Volgens Van den Top helpt praten en regels stellen om te voorkomen dat je kind gaat drinken of om dat zo lang mogelijk uit te stellen en afspraken maken met andere ouders. En tot slot de groepsdruk. "Het is moeilijk om jongeren weerbaar te maken tegen groepsdruk, daarom kunnen we er beter voor zorgen dat alcohol niet beschikbaar is."

Op www.ggdgv.nl staan onder meer 7 NIX18-tips, die zijn opgesteld door het Trimbos instituut. Op www.hierfixjenix.nl staat ook meer informatie.

Meer berichten