Burgemeester Niek Meijer en zijn vrouw Janny in gesprek met een van de bezoekers.
Burgemeester Niek Meijer en zijn vrouw Janny in gesprek met een van de bezoekers. (Foto: Bob Awick )

Burgemeester legt in toespraak nadruk op samenwerking

HUIZEN - Burgemeester Niek Meijer heeft tijdens zijn eerste nieuwjaarstoespraak in Huizen afgelopen dinsdag de nadruk gelegd op samenwerking in diverse vormen.

"Een belangrijke leidraad daarbij voor mij is: vertrouwen geven, verantwoordelijkheden neerleggen en aanspreken", gaf hij daarbij aan. Hij ging daarbij onder andere in op de samenwerking tussen inwoners en gemeente.

"Regels zijn een hulpmiddel om beleid te verwoorden. Het mag nooit een middel zijn om vanuit wantrouwen of angst te sturen. Daar kunnen wij als overheid nog vooruitgang in boeken."

Samenleving
Ook ziet hij mooie dingen ontstaan waar in de samenleving samengewerkt wordt. Als voorbeeld noemde hij onder andere de Pop-Up Herberg.

Het succes van veel evenementen in het dorp komt volgens hem door de inzet van vele vrijwilligers, die dat onbaatzuchtig doen. "Dat is de kracht van onze samenleving."

Regio
Hij keek ook naar de samenwerking binnen de regio. "Samen kun je meer realiseren dan alleen. We willen als gemeenten elkaar opzoeken, vasthouden en verder brengen."

"Huizen wil klaar staan voor haar buurgemeenten als onze hulp gevraagd wordt. We zijn bereid op een andere manier te werken als daarbij de dingen die wij belangrijk vinden zijn geborgd."

Politiecapaciteit
Hij ging ook nog in op de verminderde politiecapaciteit. "Demonstreren/actievoeren is een grondrecht, maar wanneer maatschappelijke acties ten koste gaan van de veiligheid op andere plekken, dan doet de maatschappij zichzelf onrecht aan."

"Dat kan niet de bedoeling zijn. Ik wil daarom hardop de vraag stellen: durven we meer verantwoordelijkheid bij de maatschappij te leggen? Zodat we de politiecapaciteit die zo hard nodig is, kunnen waarborgen. Wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, wordt de samenleving een stuk veiliger."

De hele speech lezen kan op de website van de gemeente. Hier staat ook een korte impressie van de nieuwjaarsreceptie.

Meer berichten