Foto: TanteTati, Pixabay

Geen loden waterleidingen in scholen Huizen

HUIZEN - De gemeente heeft geen schoolgebouwen van voor 1960 en gaat er vanuit dat er dan ook geen loden waterleidingen zijn in deze gebouwen. Een en ander wordt nog wel gecheckt.

Wethouder Maarten Hoelscher liet dat vorige week donderdagavond weten naar aanleiding van vragen die de PvdA hierover had gesteld.

Verboden
Sinds 1960 zijn loden waterleidingen verboden. Lood in drinkwater is namelijk ongezond voor kinderen.

Toch blijken er nog steeds woningen, schoolgebouwen, kinderdagverblijven, sportkantines en overige gebouwen te zijn met waterleidingen, die vanwege het bouwjaar loden waterleidingen hebben.

Onderzoek
Daarom had de wethouder inmiddels al opdracht gegeven om in het oudere vastgoed van de gemeente onderzoek te doen naar loden leidingen en eventuele huurders zijn van het eventuele gevaar op de hoogte gesteld.

"Kinderen in kinderdagverblijven vallen onder het toezicht van de GGD", liet de wethouder weten. "Gemeenten en de GGD benaderen alle locaties waar kinderen verblijven, met als doel dat alle gebouwen van vóór 1960 op loden leidingen worden gecontroleerd."

Drinkwaterbedrijven
De wethouder legde tevens uit dat drinkwaterbedrijven, in de regio Gooi en Vechtstreek PWN en Waternet, verantwoordelijk zijn voor de leiding vóór de watermeter. "Dat waternet al gesaneerd."

"Eigenaren van huizen en gebouwen zijn verantwoordelijk voor de leidingen áchter de watermeter. Voor hen geldt een eigen verantwoordelijkheid."

Testen
Hij verwees naar de website www.loodinwatertesten.nl, waar een eigenaar op eenvoudige wijze kan nagaan of er sprake kan zijn van loden leidingen.

"Ook kan een test worden aangevraagd. Ook voor huurders geldt dat deze website behulpzaam kan zijn. Bij vermoedelijke aanwezigheid van loden leidingen, kunnen zij contact opnemen met de verhuurder."

Meer berichten