De regioburgemeesters hebben besloten om naar de hoogste fase van crisisbeheersing te gaan in de regio.
De regioburgemeesters hebben besloten om naar de hoogste fase van crisisbeheersing te gaan in de regio. (Archieffoto: Bob Awick )
corona

Regio in hoogste fase crisisbeheersing om corona

REGIO - De zeven burgemeesters van Gooi en Vechtstreek zijn vandaag bijeengekomen naar aanleiding van de extra maatregelen die het kabinet gisteren afgekondigde om verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Ze hebben de hoogste fase in crisisbeheersing van de regio ingesteld.

Er is besloten om op te schalen naar de het zogeheten GRIP 4. "Dit besluit is genomen omdat de situatie rondom het coronavirus de grenzen van een gemeente overstijgt", laat de veiligheidsregio weten.

Extra bevoegdheden
"In zo’n situatie, zo is in de wet bepaald, krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding. Dit betekent dat Hilversumse burgemeester en voorzitter Pieter Broertjes extra bevoegdheden heeft gekregen om regionaal op het gebied van de openbare orde en veiligheid, de verspreiding en de effecten van het coronavirus tegen te gaan."

In de praktische uitwerking van de afgekondigde maatregelen willen de gemeenten zoveel mogelijk uniform optreden. "Hierbij blijft het van cruciaal belang dat alle inwoners en ondernemers ook verantwoordelijkheid nemen. Wij moeten niet alleen onszelf helpen, maar vooral ook oog voor elkaar houden”, aldus Broertjes.

Primaire levensbehoeften
Belangrijk is dat de primaire levensbehoefte toegankelijk moeten blijven voor alle inwoners. "Daarom is regionaal afgesproken dat supermarkten een uitzondering zijn op de 'niet meer dan 100 personen' maatregel, die landelijk geldt. Alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn afgelast."

"Alle bijeenkomsten met minder dan 100 personen kunnen doorgaan, maar er wordt wel een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de organisatoren en bezoekers, met name op het gebied van hygiëne. Organisatoren kunnen ook overwegen om het af te gelasten."

Onderwijs
Regionaal wordt ook het landelijk beleid gevolgd dat van toepassing is op alle onderwijsinstellingen. "Dit betekent dat basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek open blijven."

Geen politieke bijeenkomsten
Raadsvergaderingen, commissies en andere politieke bijeenkomsten gaan tot en met 31 maart in principe niet door, tenzij er dwingende redenen zijn om het door te laten gaan. "Een voorbeeld van een dwingende reden kan bijvoorbeeld zijn dat er een wettelijke termijn zit aan besluitvorming."

Reactie burgemeester
Burgemeester Niek Meijer: “De extra maatregelen van kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben gevolgen voor ons allemaal; ik zie dat in onze samenleving. Waar ik veel waardering voor heb, is dat inwoners, ondernemers en verenigingen hun verantwoordelijkheid nemen en de adviezen opvolgen! En dat is ook de essentie: dit kunnen we alleen samen doen. De oudere en kwetsbare mensen in onze samenleving hebben het nu extra moeilijk. Laten we hen die het nodig hebben vooral een handje helpen.”

Meer berichten