Het voedseluitgiftepunt aan de Noorderweg in Hilversum.
Het voedseluitgiftepunt aan de Noorderweg in Hilversum. (Foto: Bastiaan Miché)

Bijna 10 procent meer cliënten voedselbank in 2020

HILVERSUM - Het aantal cliënten van de voedselbank stijgt hard. In 2020 is er sprake van een toename van bijna 10 procent. De coronacrisis is de oorzaak van deze stijging. Dat merkt de hulporganisatie op in het vandaag verstuurde Rapport Voedselbank Gooi & Omstreken 2019

Normaliter neemt het aantal cliënten aan het begin van het jaar af, maar dat is in 2020 wel anders. De voedselbank ziet sinds januari veel nieuwe mensen zich melden. Het gaat om 10 procent meer. 

Uit de cijfers van 2019 concludeert de organisatie zelf dat het aantal cliënten (huishoudens) gedaald is ten opzichte van 2018. Het gaat om afname van 6 procent: 965 tegenover 1024. Daar zit wel een maar aan vast. "Het aantal huishoudens echter dat van een voedselpakket afhankelijk was nam fors toe: van gemiddeld 2,4 naar 3,2 per huishouden. 

Onduidelijk

Zelf merkt de Gooise voedselbank op dat de daling opmerkelijk is, gezien de landelijke trend. "Voedselbanken Nederland geeft voor heel Nederland over 2019 een stijging van 8 procent aan van het aantal cliënten. Waarom het aantal in Gooi & Omstreken is gedaald is onduidelijk", meldt zij in het begeleidende schrijven bij het rapport. 

Tevens stelt de voedselbank dat het aantal nieuw ingeschreven cliënten sinds 2017 verwondert, juist omdat het percentage van de bevolking met een inkomen rond het bestaansminimum niet is gedaald. Zo'n 8 procent leeft onder de armoedegrens. Ook is de moeilijk oplosbare schuldenproblematiek niet verminderd. het aantal verwijzingen door schuldhulpverleners, zoals kredietbanken, bewindvoerders en schuldhulporganisaties, is met 10 procent toegenomen; van 18 naar 28 procent. 

Meer cijfers

Uit het veertiende rapport met kengetallen blijkt dat het aantal nieuw ingeschreven cliënten (391) afnam met 19 procent. In 2018 noteerde de voedselbank 481 nieuwe huishoudens. Het aantal cliënten uit vorige jaren dat in 2018 een pakket ontving (574), nam daarentegen toe met 6,5 procent. Gemiddeld zijn in 2019 per week 465 voedselpakketten uitgereikt bij de acht uitgiftepunten van de Voedselbank Gooi & Omstreken.

In de loop van 2019 is 46 procent van de nieuwe cliënten weer gestopt. Dat is een toename van 3 procent. "Dit percentage schommelde in de loop der jaren steeds rond de 40 procent", is verdere vermelding. Ook 46 procent van die cliënten die in eerdere jaren waren ingeschreven is in 2019 gestopt. Dat is 5 procent minder dan in 2018. Binnen twaalf maanden: 22 procent en 21 procent na één-twee jaar en 4 procent na drie jaar of langer. 

Samenstelling huishoudens

Aan de samenstelling van de huishoudens is vrijwel niets gewijzigd ten opzichte van de jaren ervoor. Nog altijd gaat het in de helft van de gevallen om een alleenstaande zonder kinderen, 23 procent is een alleenstaande met kinderen, in 22 procent gaat het om gezinnen met kinderen en 5 procent betreft een gezin zonder kinderen. "De 45 procent huishoudens met kinderen is groter dan voorheen", is de toevoeging. 

Meer berichten