Foto: Hans Peijs

Meer WW-uitkeringen vanuit horeca en uitzendbureaus

REGIO - Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is afgelopen maand toegenomen. Vooral uitzendkrachten en horecapersoneel verloren hun baan, maar ook meer winkelpersoneel en chauffeurs deden een beroep op een WW-uitkering. Door de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 viel een groot deel van de werkzaamheden stil in sectoren zoals horeca, cultuur, detailhandel non-food en transport. Dat meldt het UWV.

In maart ontstonden in de arbeidsmarktregio 't Gooi en de Vechtstreek 491 nieuwe WW-uitkeringen. Er werden 395 WW-uitkeringen beëindigd. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in maart met 37,2 procent toe ten opzichte van februari. In voorgaande jaren was het aantal nieuwe uitkeringen in maart in veel regio’s juist lager dan in februari. In deze regio echter, was in maart 2019 het aantal nieuwe WW-uitkeringen 6,4 procent hoger dan in februari 2019. Dit is nog altijd een veel minder sterke stijging dan in 2020.

Veel jongeren

Afgelopen maand nam landelijk vooral het aantal nieuwe uitkeringen toe vanuit de horeca en catering, uitzendbedrijven en de cultuursector. In deze sectoren verloren vooral veel jongeren hun baan. De uitbraak van het coronavirus en de 'intelligente lockdown' legden de werkzaamheden stil in sectoren zoals horeca en cultuur, sport & recreatie. Maar ook in de detailhandel, non-food en vervoersector viel een groot deel van de werkzaamheden weg. Vanuit deze sectoren kwamen ook meer mensen in de WW terecht. Andere sectoren merkten op een andere manier de gevolgen van de coronacrisis. Zo nam in zorg & welzijn de werkgelegenheid toe en daalde het aantal WW-uitkeringen. Ook in de bouw nam het aantal WW-uitkeringen nog af, een gevolg van herstel na de bouwstop in de winter.

Eind maart telde de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 6.764 WW-uitkeringen. Dat is 2,8 procent van de beroepsbevolking in de arbeidsmarktregio. Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio 't Gooi en de Vechtstreek nam in maart toe met 93 uitkeringen (2,5 procent) ten opzichte van vorige maand. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek nog altijd 319 lager (-7,8 procent).

Overal toename WW

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 250.400. Dat is 2,7 procent van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 240.200. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk toe met 10.200 (4,3 procent). In alle provincies nam de WW toe. Een jaar eerder telde Nederland nog 267.700 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 17.300 uitkeringen (-6,5 procent). Op jaarbasis daalde de WW in alle provincies.

Regionale verschillen

In maart nam in alle regio’s binnen het district Utrecht-Flevoland het aantal WW-uitkeringen toe. Ten opzichte van vorig jaar was in al deze regio’s een afname te zien:

UWV verstrekte eind maart in de provincie Flevoland 6.950 WW-uitkeringen; 5 procent meer dan vorige maand. In Flevoland was het aantal WW-uitkeringen eind maart 10,4 procent lager dan vorig jaar.Het aantal WW-uitkeringen in Amersfoort nam in maart toe met 2,3 procent naar 4.354. Ten opzichte van vorig jaar is er in de arbeidsmarktregio Amersfoort sprake van een daling van 11,1 procent. In 't Gooi en de Vechtstreek verstrekte UWV eind maart 3.764 WW-uitkeringen; 2,5 procent meer dan vorige maand. Dat was 7,8 procent lager dan een jaar eerder. Tot slot de regio Midden-Utrecht. Waar UWV eind maart 2019 nog 12.446 WW-uitkeringen verstrekte in die regio, daalde dat aantal een jaar later naar 11.371; een daling van 8,6 procent.

Meer berichten