De bespreekpunten die eind 2018 bij de inspraak aan de orde waren, zijn inmiddels verder uitgewerkt.
De bespreekpunten die eind 2018 bij de inspraak aan de orde waren, zijn inmiddels verder uitgewerkt. Foto: Provincie Noord-Holland

Rond de zomer besluit definitieve tracédelen snelle bus

Algemeen

HUIZEN - Rond de zomer van 2020 kunnen de gemeenteraden van Huizen, Blaricum en Eemnes de definitieve ontwerpen voor de tracédelen van de snelle bus, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), in hun gemeenten vaststellen. Dat staat te lezen in de nieuwsbrief HOV in 't Gooi. 'De strenge corona-maatregelen maken dit proces er niet eenvoudiger op.'

'In Huizen werken we aan een ontwerpoplossing voor de kruising Bovenmaatweg-Aristoteleslaan. De snelbus moet daar vlot door kunnen zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid, het laden-lossen en de parkeerfunctie bij winkelcentrum Oostermeent. Bij de overige kruisingen gaat extra aandacht uit naar de veiligheid voor fietsers en voetgangers.'

Stichtseweg
'Voor de deeltracés in Blaricum en Eemnes zijn we een fase verder en richten we ons op het contracteren van ingenieursbureaus ter voorbereiding op de uitvoering. Ook vindt er nog overleg plaats met Rijkswaterstaat over gronden die we nodig hebben voor de aanleg van bustracé, halte en het P+R-terrein op de Stichtseweg.'

Uit de krant

!