Foto: Pixabay
corona

Tergooi heeft 'nog maar' tien coronapatiënten in huis

REGIO - Tergooi heeft momenteel 'nog maar' tien coronapatiënten - bewezen besmet - in huis. Hiervan ligger er vijf op de Intensive Care (IC).

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat er vandaag 36 patiënten gemeld zijn die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn zestien personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 42.788 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Meer zorg
Hoewel de coronacrisis nog lang niet voorbij is, wordt de situatie in Nederland langzaam stabieler. "In Tergooi betekent dit dat we geleidelijk weer meer zorg kunnen aanbieden aan andere patiënten. We beginnen vanzelfsprekend met de patiënten die de zorg het hardst nodig hebben. Deze situatie wordt beoordeeld door onze artsen en door de huisartsen", meldt Tergooi op zijn website.

Hoge urgentie
"Stapsgewijs wordt de medisch noodzakelijke zorg de komende tijd verder uitgebreid. Dit betekent niet dat Tergooi meteen al kan draaien zoals voorheen: we hebben nog steeds te maken met een hoge druk op de intensive care en beperkt beschermingsmiddelen tot onze beschikking. We doen ons uiterste best om uiteindelijk iedereen zo goed mogelijk te helpen. Voorlopig gaat het om zorg met hoge urgentie. Helaas zullen dus nog steeds veel mensen geduld moeten hebben. We hopen op uw begrip voor deze situatie. Veel operaties kunnen pas weer doorgaan als er meer ruimte beschikbaar komt op de intensive care."

Tergooi vraagt nadrukkelijk aan de mensen om zelf geen actie te ondernemen. Wanneer artsen het nodig vinden dat patiënten op korte termijn gezien of behandeld moeten worden, dan wordt er contact opgenomen.

Meer berichten