Lampie van Klaas van Lampie van Bet.
Lampie van Klaas van Lampie van Bet. Foto: Bastiaan Miché
Huizer dialect met audio

'n Bietjen naekaauwen over 't óntstaen van Transparangt Huizen

Algemeen

'k Leup van de week deur 't darp deur en too kwam 'k Lampie van Klaas van Lampie van Bet teugen. Ze neumen dum oëk welderies Bert Schaap, da's netuurlijk z'n echte naam voluit.

We raakten an de praat, en van 't éën kwam 't aar netuurlijk, en zoë kwammen we óp de polletiek in 't darp uit. 'k Het aigelijk nijt zoëvuul mót polletiek, en al héëlemol nijt mót darpspolletiek, mar 't is al ze leven wel neutig óm te horen hoo of 'n aar daerover denkt. Zoëvuul minsen zoëvuul méëningen nij, da's nooit gien aarst ëweest.

'k Kan 't me nog goeëd vur de geest halen dat ie ëvreugen wurden deur dee maid van Rebel, dee mót dee jooën van Knaas ( da's 'n Horst) ëtrouwd is, óm heur te kómmen helpen. Dee maid zit vur Darpsbelangen in de raed, wat of ze wel of nijt wul weet 'k nijt …

Ze bedoeëlden mót helpen dat ie lijstdouwer wurren mós, gien idee wat of je an 'n lijst douwen mótten, mar dat zou netuurlijk an mijn leggen kannen. 'k Bin nijt zoë goochem ëbeuren en 'k het deur de jaren héëne nijt zoë bar vuul bij-ëleerd.

Lampie wurden dus 'lijstdouwer' en wurden mót hóngderdzesentachtig vurkeurstemmen ëkeuzen,

't begin van z'n polletieke carrière, óp z'n steeds, za'k mar zeggen. Je lachen je slap nij, zoë bin je timmerman en toënéëlspøler en zoë zit je in de raed. 't Is mooi netuurlijk dat 't meugelijk is óm as gewooëne man van de straet de polletiek in te kannen.

't Leup effen aarst as datte ze ëdocht hadden bij Darpsbelangen, ze laggen mekaar nijt arrëg, hoorden ik uit naeje móngden. 'k Het in 't darp alderies ëhoord dat ie niks zeggen móg van 't minsie van Rebel, 't schéëlt dat ie toch al nijt zoë'n prater is … Óp 't lange lest gung 't gien meer samen en wou ze dum effen laeten tekeren vur z'n vertrek, daer is tie nijt innëtruppen. Wat of t'r allemol van waar is weet ik netuurlijk oëk nijt persies, mar da's 'n klaauwertjen dat z'n aigen wel ofklaauwert.

Lampie besleut in juli 2019 vur z'n aigen veder te gaen ónger de naam 'Transparangt Huizen'. Nou docht ik bij m'n aigen dat transparangt betekert dat je d'r deurhéëne kijken kannen, nou, ik kan wel deur de straet héëne kijken, mar nijt deur 't darp. Mar zoëas de Engelsman zait; 'What's in a name', wat zoëvuul betekert as 'wat kan jou 't wat schéëlen hoo of tie heet', en zoë is 't mar net.

Lampie maakt z'n aigen stark vur 'n trammetjen in 't darp, 'n bietjen zoëas vroger de Gooise Moordenaar za'k mar zeggen. Nou docht ik dat dee jooën van Langdman, dee vroger 'n schoeënewinkel an de Lindelaan had, daer al mie an de gang is/was, meschien datte ze mekaar helpen kannen. Lampie wul oëk 't veréënigingsleven 'n douwetjen in de rugge geven. Wat of tie daermie persies bedoeëlt weet ik nijt, mar dat zal de tijd wel leren. In tweeduzedtweeëntwijntig binnen d'r weer verkiezingen vur de raed, 't zal mijn benijwen ...

Kréëlis van lange Kees van Wessel Spek

'n Beetje napraten over het ontstaan van Tranparant Huizen

Ik liep van de week door het dorp en toen kwam ik Lampie van Klaas van Lampie van Bet tegen. Ze noemen hem ook weleens Bert Schaap, dat is natuurlijk zijn echte naam voluit.

We raakten in gesprek, en van het één kwam het ander natuurlijk, en zo kwamen we op het onderwerp politiek in Huizen uit. Persoonlijk heb ik niet zoveel met politiek, en al helemaal niet met dorpspolitiek, maar het is altijd wel leuk om te weten hoe een ander daarover denkt. Zoveel mensen zoveel meningen hè, dat is nooit anders geweest.

Ik kan het me nog goed herinneren dat hij gevraagd werd door die mevrouw Rebel, die met een Knaas (dat is een Horst) getrouwd is, om haar te komen helpen. Die mevrouw zit voor Dorpsbelangen in de gemeenteraad, waar ze wel of niet voor staat is me niet duidelijk …

Ze bedoelde met helpen dat hij lijstduwer moest worden, geen idee wat je aan een lijst moet duwen, maar dat zou natuurlijk aan mij kunnen liggen. 'k Ben niet zo bijdehand geboren en ik heb in de loop van de jaren niet bijster veel bijgeleerd.

Lampie werd dus 'lijstduwer' en werd met honderdzesentachtig voorkeurstemmen gekozen, het begin van zijn politieke carrière, in het ABN, zal ik maar zeggen. Je lacht je rot hè, zo ben je timmerman en toneelspeler, en zo zit je in de gemeenteraad. 't Is geweldig natuurlijk dat het tot de mogelijkheden behoort dat je als gewone man van de straat de politiek in kunt.

Het liep even anders dan ze verwacht hadden bij Dorpsbelangen, ze lagen elkaar niet zo, hoorde ik van goeie bekenden. Ik hoorde in het dorp zelfs dat Lampie een soort van spreekverbod had opgelegd gekregen van mevrouw Rebel, het scheelt dat hij toch al niet zo'n prater is …Op den duur ging het niet meer samen en wilde mevrouw Rebel Lampie even z'n handtekening laten zetten onder een soort van ontslagbrief, daar trapte Lampie niet in. Wat of er allemaal van waar is weet ik natuurlijk ook niet precies, maar de waarheid komt vanzelf wel een keer aan het licht.

Lampie besloot in juli 2019 zelfstandig verder te gaan onder de naam 'Transparant Huizen'. Nou had ik het idee dat transparant betekent dat je er doorheen kan kijken, welnu, ik kan wel door de straat heen kijken, maar niet door het dorp. Maar zoals de Engelsman zegt; 'What's in a name', wat zo ongeveer betekent 'wat kan het jou schelen hoe die heet', en zo is het ook natuurlijk.

Lampie maakt zich sterk voor een trammetje in het dorp, zo ongeveer zoals vroeger de Gooise Moordenaar zal ik maar zeggen. Nou had ik indruk dat Han Landman, de man die vroeger een schoenenwinkel aan de Lindenlaan had, daar al mee bezig is/was, wellicht dat ze elkaar kunnen helpen. Lampie wil ook het verenigingsleven een duwtje in de rug geven. Wat hij daar precies mee bedoelt is me niet echt duidelijk, maar dat zal de tijd wel leren. In tweeduizendtweeëntwintig zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, het zal mij benieuwen …

Uit de krant

!