De ondertekening van het contract in juni 2020 met links wethouder Roland Boom.
De ondertekening van het contract in juni 2020 met links wethouder Roland Boom. Foto: © Bob Awick

Sloop Silverdome start eind oktober, begin november

Algemeen

HUIZEN - De sloop van gebouw Silverdome aan de Bestevaer start eind oktober, begin november. Dat heeft wethouder Boom de gemeenteraad laten weten. De start van de bouw staat nu gepland vanaf februari 2022.

De gemeenteraad stemde gisteren in met de grondexploitatie van het project, waarvoor in juni 2020 de contracten werden getekend. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd middels een brief.

De verenigingen en organisaties die direct nabij de locatie gelegen zijn, worden in een apart overleg geïnformeerd, liet de wethouder in een memo weten.

Appartementencomplex
Het terrein waar zich nu de Silverdome bevindt, wordt (her)ontwikkeld tot een appartementencomplex met 53 woningen, bestaande uit 29 vrije sector appartementen en 24 jongeren appartementen.

Het bestaande gebouw wordt eerst gesloopt en wordt de grond rondom het gebouw wordt bouwrijp gemaakt. De nieuwbouw kan vervolgens starten.

Sloopwerkzaamheden
De sloopwerkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.00 uur. De toe- en afvoer van materiaal en vrachtwagens vindt plaats via de IJsselmeerstraat over het parkeerterrein naast de discotheek, hierbij wordt het fietspad gekruist.

“Om de verkeersveiligheid te garanderen worden voorzieningen getroffen om de (veelal jeugdige) verkeersdeelnemers te beschermen. Naast goede afzetting en bebording kan worden gedacht aan de inzet van verkeersregelaars op drukke momenten”, aldus de brief aan de bewoners.

Parkeerplaatsen
Tijdens de sloop kunnen de parkeerplaatsen naast de voormalige discotheek niet gebruikt worden. Ook de oplaadpaal voor elektrische auto’s is tijdens de gehele sloop-en bouwperiode niet bruikbaar. Hiervoor wordt een alternatief gezocht door de gemeente Huizen.

Nadat de sloop is afgerond wordt het terrein rondom het gebouw bouwrijp gemaakt. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken staan gepland vanaf eind november 2021 en duren tot eind januari 2022. 

Bouwrijp maken
Naar verwachting is tijdens het bouwrijp maken een groter werkterrein nodig in verband met het verleggen van het riool. Dan zijn nog meer parkeerplaatsen niet bruikbaar. De inrit vanaf de IJsselmeerstraat naar de parkeerplaats blijft bereikbaar

De start van de bouw staat gepland voor 1 februari 2022 en de bouwtijd wordt geschat op circa 15 maanden. De oplevering van het nieuwe gebouw is daarmee voorzien in het tweede kwartaal van 2023.

Inschatting
Naar verwachting wordt het bouwterrein daarvoor uitgebreid aan de zijde van de parkeerplaats, waardoor een nog groter aantal parkeerplaatsen tijdelijk niet bruikbaar is. “De benoemde aspecten zijn een inschatting en afhankelijk van uitwerking door de aannemer”, staat in de brief aan de omwonenden.

Zij worden op een later moment daarom nogmaals geïnformeerd over eventuele consequenties voor de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen en andere aspecten tijdens de realisatie van het hele project.

Uit de krant