Dit jaar is er weer geen Pop-up herberg vanwege de coronamaatregelen.
Dit jaar is er weer geen Pop-up herberg vanwege de coronamaatregelen. Foto: Pop-up herberg

Deuren Pop-up Herberg blijven dicht

do 25 nov 2021, 17:03 Algemeen 0 keer gelezen

HUIZEN - De werkgroep van de pop-up Herberg heeft, met pijn in het hart, ook dit jaar moeten besluiten dat er geen plaats is in de Herberg. Gezien corona, is het onmogelijk om alle mensen die zouden willen komen, te herbergen.

Het vergt te veel van de organisatie om de pop-up Herberg een veilige plek te laten zijn voor bezoekers en vrijwilligers.  De vele maatregelen en beperkingen die voor een openstelling nodig zijn, doen ook teveel afbreuk aan wat de werkgroep samen met bezoekers wil zijn: een drempelloze, gastvrije ontmoetingsplek waar iedereen kan binnenlopen. De ziel is uit de Herberg.

Toch beschikbaar
De werkgroep vindt het belangrijk om toch beschikbaar te zijn voor hulpvragen, een gebed of een luisterend oor. Hiervoor kan men dagelijks tussen 9.00 en 16.00 uur terecht bij evangelist Jan Verkerk, 06-57992829 of evangelist@hervormdhuizen.nl.

De werkgroep is blij dat in de weken voor en rond Kerst veel kerken open zijn. Op kleine schaal is nog veel mogelijk. Hierover staat meer informatie op www.kerstinhuizen.nl. De werkgroep hoopt van harte in december 2022 - met de gezamenlijke kerken - weer een pop-up Herberg te organiseren in een setting die past bij deze plek.

Uit de krant