Het elektriciteitsnet wordt versterkt en toekomstbestendig gemaakt.
Het elektriciteitsnet wordt versterkt en toekomstbestendig gemaakt. Foto: Suzan Oostwouder

Versnelde aanleg transformatorstations en elektriciteitskabels

Algemeen

REGIO - De provincie Noord-Holland, netbeheerders Liander en TenneT en gemeenten gaan samen in een Taskforce aan de slag om transformatorstations en elektriciteitskabels in de provincie zo snel mogelijk te verzwaren. Het elektriciteitsnetwerk heeft op verschillende plekken zijn maximale capaciteit bereikt.

De Taskforce zet zich in om zo snel mogelijk netuitbreidingen te realiseren en in de tussentijd slimme oplossingen te vinden om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. In Noord-Holland lopen er talloze projecten om het elektriciteitsnet te versterken. 

De uitbreidingen omvatten nieuwe masten en hoogspanningslijnen, transformatorstations, elektriciteitsverdeelstations, kabels, transformatorhuisjes etc. Zo bouwen de netbeheerders minimaal 27 nieuwe stations en breiden ze minimaal 38 bestaande stations uit. 

Enorme omvang
Daarnaast worden grote delen van het hoog- en middenspanningsnet aangepakt. De werkzaamheden hebben een enorme omvang: alleen al in regio Noord-Holland Noord gaat het om zo’n 3.000 kilometer aan nieuwe elektriciteitskabel en honderden extra transformatorhuisjes.

Zo moeten de elektriciteitsnetwerken in Noord-Holland weer toekomstbestendig worden en blijven. Het kost veel tijd om het net uit te breiden. Ook wil de taskforce de verduurzaming in Noord-Holland tijdig, veilig en tegen de laagste maatschappelijke kosten realiseren.

Schaarste
Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten ter wereld. Ze zijn echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De schaarste op het net is het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, woningbouw en het verduurzamen van de energievoorziening. 

Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit, waardoor het letterlijk knelt op het elektriciteitsnet. Daardoor kunnen grootverbruikers van stroom, zoals supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken in grote delen van de provincie geen nieuwe aansluiting of extra elektriciteit meer krijgen totdat het net is uitgebreid. 

Extra inzet
De provincie Noord-Holland gaat slimme netoplossingen financieel ondersteunen. Zij trekt hiervoor ruim 2 miljoen euro uit. Het oplossen van de problemen op het elektriciteitsnet vraagt extra inzet van gemeenten in verband met onderzoek, aanpassing van ruimtelijk beleid en vergunningen om de kabels en stations in de omgeving in te passen. Gemeenten kunnen met steun van de provincie, menskracht inhuren met als doel de procedures sneller te doorlopen. 

Uit de krant