Raad van Advies met burgemeester Pieter Broertjes, voorzitter van het Algemeen bestuur van Vervoer Gooi en Vechtstreek.
Raad van Advies met burgemeester Pieter Broertjes, voorzitter van het Algemeen bestuur van Vervoer Gooi en Vechtstreek. Foto: Regio

Vervoer Gooi en Vechtstreek benoemt Raad van Advies

Algemeen

LAREN/BLARICUM - Vervoer Gooi en Vechtstreek heeft een Raad van Advies benoemd.

Het werk van deze raad is gericht op een gezonde bedrijfsvoering en op het realiseren van de doelstellingen, zoals de gemeenteraden die hebben vastgesteld: betrouwbare en toegankelijke dienstverlening, goed werkgeverschap, verduurzamen wagenpark en financieel gezond vervoer. 

De Raad gaat vanaf 1 januari 2022 bestuur en directie van Vervoer Gooi en Vechtstreek gevraagd en ongevraagd adviseren, pro-actief en met een kritische blik.

Twee jaar
De raad bestaat uit de heer A.W. Veenman (voorzitter), mevrouw E. Post en de heer E.M.J. Besseling. Zij zijn benoemd voor een periode van twee jaar.

Het Algemeen Bestuur van Vervoer Gooi en Vechtstreek spreekt het vertrouwen uit in deze Raad van Advies. Gezien de kwaliteit van de leden ziet het Algemeen Bestuur hun benoeming als een waardevolle toevoeging.

Ervaring
Voorzitter Aad Veenman beschikt over een brede politiek bestuurlijke ervaring. Hij is onder meer voorzitter van de Stichting SBM Off shore en het College Lucht en Ruimtevaart Nederland (LRN).

Eerder was hij onder andere President-Directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Ook bekleedde Veenman meerdere commissariaten en bestuursfuncties.

Kennis
Elisabeth Post heeft een brede kennis en expertise van het werkveld. Zij is bestuursvoorzitter van Transport en Logistiek Nederland en was in het verleden actief als onder meer gemeenteraadslid in Hilversum en Statenlid en Gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland.

Edwin Besseling heeft een brede kennis en expertise op het gebied van (doelgroepen)vervoer. In het verleden was hij onder meer werkzaam als manager operations bij Connexxion en directeur van de Besseling Groep.

Uit de krant