Er komen nog regelmatig vluchtelingen aan bij de hotelboot in het Nautisch Kwartier.
Er komen nog regelmatig vluchtelingen aan bij de hotelboot in het Nautisch Kwartier. Foto: Bob Awick

Vrijwilligerscentrale vraagt kleding en hulp voor asielzoekers

Algemeen

HUIZEN - Vrijwilligerscentrale Huizen is de organisatie die de acties rondom de asielzoekers op de hotelboot in het Nautisch Kwartier coördineert. Gisteren is hiervoor een eerste gesprek geweest met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

“Hier zijn de de behoeften en vraagstukken besproken die er zijn vanuit de tijdelijke bewoners van de vluchtelingenboot”, laat Vrijwilligerscentrale Huizen weten.

“Er zijn veel inwoners en organisaties in Huizen die in de afgelopen periode hebben aangegeven iets te willen betekenen voor de vluchtelingen die tijdelijk in Huizen verblijven. Dit aanbod is ontzettend waardevol.”

Opbouwfase
Op dit ogenblik zijn er 88 vluchtelingen gehuisvest op de boot. De eerste weken van het verblijf gebruikt het COA om te inventariseren wat nodig is. Dit wordt door het COA de zogenaamde opbouwfase genoemd.

De vrijwilligerscentrale laat weten dat er op dit moment vraag is naar kleding en tweedehands mobiele telefoons, taalmaatjes en gesprekspartners en fietsen.

Kledinginzameling
Voor de kleding is al een inzameling gestart. “Er is behoefte aan herenkleding en herenschoenen; te weten winterkleding, schoon en helemaal heel.”

“Iedereen heeft nu één set kleding en een tweede en derde set is wenselijk. Ook is er vraag naar ondergoed.”

Inleveren
Kleding kan worden ingeleverd op:
Zaterdag 8 januari van 13.00-15.00 uur
Maandag 10 januari van 13.00-15.00 uur
Locatie: Pinkstergemeente De Fontein, Keizer Otto 1 in Huizen.

“Wij zijn nog op zoek naar inwoners met een auto of busje die de gesorteerde kleding naar de boot kunnen transporteren. Mail ons via info@vchuizen.nl welke datum je kunt helpen.”

Mobiele telefoon
Er zijn een heel aantal vluchtelingen waarvan de mobiele telefoon onderweg gesneuveld is. Een mobiele telefoon is een lifeline naar het thuisfront.

“Zijn er mensen die een tweedehands mobiel willen doneren? Deze kunnen ook ingeleverd worden bij de kledinginzameling.”

Taalmaatjes en gesprekspartners
Voor groepsgesprekken, gesprekken over de ervaringen in Nederland, een gesprek over de gewoonten in Nederland en voor het leren van de Nederlandse taal zijn taalmaatjes en gesprekspartners nodig.

“De vluchtelingen komen uit diverse windrichtingen zoals Syrië, Turkije, Nigeria, Jemen, Senegal en Bangladesh en spreken naast hun moedertaal Arabisch of Engels. Wie in gesprek wil kan dat laten weten via info@vchuizen.nl. Geef hierbij de dagdelen op waarop je beschikbaar bent.”

Schema
Met de organisaties zoals de bibliotheek, de Protestantse Gemeente Huizen en de Moskee An-Nasr neemt vrijwilligerscentrale ook nog contact op om deze vraag in te vullen. Voor de maatjes zal een schema worden opgesteld.

“In gesprek met de vluchtelingen kan er ook confronterende informatie naar voren komen. Wij kunnen ons voorstellen dat hiervoor extra begeleiding voor de vrijwilliger nodig is. Samen met het COA en Vluchtelingenwerk gaan wij in overleg hoe wij de vrijwilligers, waar nodig, kunnen bijstaan. Er zal ook een richtlijn voor elk taalmaatje worden opgesteld.”

Fietsen
Om de vluchtelingen te leren fietsen wordt ook nog gezocht naar fietsen. “Zijn er mensen die een fiets over hebben? Of ken je iemand die een fiets zou willen doneren? Dat zou super zijn. Mail ons dan info@vchuizen.nl.”

“Na 1 april 2022 zullen wij de gedoneerde fietsen overdragen aan de SportAdviesGroep, zodat zij deze ook kunnen gebruiken voor de fietslessen aan statushouders.”

Veel aangeboden
De vrijwilligerscentrale laat weten dat er veel zaken worden aangeboden, waaronder kinderspeelgoed. “Dit is echter niet nodig, aangezien er alleen volwassenen op de boot verblijven.”

“We vragen mensen die iets aan willen bieden om eerst contact op te nemen met ons, zodat er relevante matches ontstaan in het kader van ‘dat wat nodig is’.”

Wekelijks overleg
De vrijwilligerscentrale neemt elk voorgelegd aanbod mee in het wekelijks overleg met het COA en het COA beslist wat nodig is. “Wekelijks hebben wij een overleg en komen wij met meer informatie en eventuele nieuwe hulpvragen.”

Mail naar info@vchuizen.nl of neem contact op via 035 - 526 7553 of 06 - 3969 9058 met vragen of een aanbod.

Uit de krant