Ondernemers van het Hart van Huizen met burgemeester en wethouder in juli 2021.
Ondernemers van het Hart van Huizen met burgemeester en wethouder in juli 2021. Archieffoto: Bob Awick

Nieuwe stemming voor innen BIZ-bijdrage via gemeentelijke heffing

Algemeen

HUIZEN - Het bestuur van winkeliersvereniging ’t Hart van Huizen heeft besloten de stemming over het innen van de bijdrage voor gezamenlijke activiteiten via een gemeentelijke heffing opnieuw te doen. 

De uitslag van het eerder gehouden draagvlakonderzoek komt volgens het bestuur niet overeen met het werkelijke draagvlak voor de BedrijfsInvesteringsZone (BIZ). Dat zou vooral komen door de wijze waarop gebruikers/ eigenaren eerder benaderd zijn. 

Persoonlijke benadering
Een meer persoonlijke benadering leidt volgens ’t Hart van Huizen tot een reëler beeld van de voorkeur van de ondernemers. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover het besluit.

De gedachte achter de BIZ is dat de ondernemers jaarlijks een bijdrage betalen, die als gemeentelijke heffing wordt geïnd. De totale opbrengst van alle heffingen wordt in de vorm van een subsidie (BIZ-subsidie) ieder jaar uitgekeerd aan de BIZ-stichting. 

Opnieuw stemmen
Met de subsidie kan de BIZ-stichting uitvoering geven aan het plan van aanpak voor de periode 2022-2026. Dit plan omvat onder andere schoonmaakacties, activiteiten in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen, de organisatie van evenementen en marketing en communicatie.

Het opnieuw in stemming brengen is wettelijk mogelijk. Mocht bij deze nieuwe aanpak (opnieuw) onvoldoende draagvlak blijken dan is het aan het bestuur om zich te beraden over de toekomst.

Uit de krant