Afbeelding
Foto: Innova Labs/Pixabay

Krappe ICT arbeidsmarkt in het Gooi; veel vacatures, weinig geschikte werknemers

Algemeen

HUIZEN - Er zijn weinig ICT’ers beschikbaar in Gooi en Vechtstreek, maar er staan wel veel vacatures open. Werkgevers verwachten dat hun problemen om ICT-vacatures in te vullen verder gaan toenemen. 

Een vijfde van de werkgevers zoekt personeel in het buitenland. De helft leidt zelf ook kandidaten op die niet helemaal aan de functie-eisen voldoen. 

Zeer krappe arbeidsmarkt
Werkzoekenden met een ICT-beroep maken met 66 WW-uitkeringen slechts een klein deel uit van het totaal aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek.

De afname van het aantal uitkeringen in deze sector is in het afgelopen jaar met 31% minder dan de gemiddelde afname over alle beroepen, dat 34% was. 

Eind april 2022 zijn de meest voorkomende beroepen waarin mensen werk zoeken in de ICT-sector de ICT-helpdeskmedewerker & gebruikersondersteuner, softwareontwikkelaar en beheerders (technisch-hardware).

ICT-beroepen zijn kansrijk
In de ICT-sector in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek werkten in 2020 al 13.300 personen. De ICT-sector is daardoor, wat betreft werkgelegenheid in vergelijking met andere regio’s, in Gooi en Vechtstreek zeer sterk aanwezig.

De arbeidsmarkt voor ICT-beroepen is zeer krap, dat wil zeggen dat er veel meer vacatures dan werkzoekenden zijn. Het kost werkgevers daarom veel moeite om personeel te vinden voor hun vacatures.

400 online vacatures
Eind 2021 raamt het UWV de vacaturemarkt voor ICT’ers in de regio Gooi en Vechtstreek op iets meer dan 400 vacatures. Voor 78% van deze vacatures wordt hbo of wetenschappelijk niveau gevraagd.

Werkgevers in de regio zochten het meest naar ontwerpers & analisten ICT-systemen, ICT-helpdeskmedewerkers & gebruikersondersteuners en adviseurs automatisering. 

Als gevolg van de digitalisering en de invoering van nieuwe technologieën valt te verwachten dat de werkgelegenheid in ICT-beroepen verder zal groeien. Meer dan de helft van de werkgevers in de ICT-sector verwacht dat het vervullen van vacatures dit jaar moeilijker wordt.

Gebrek aan kennis en ervaring
Uit het werkgeversonderzoek van UWV in 2021 blijkt dat bijna twee derde van vacatures in de ICT-sector moeilijk vervulbaar is. Het ontbreekt sollicitanten volgens werkgevers aan voldoende vakkennis of de benodigde werkervaring. Ook de specialistische aard van het werk maakt vacatures moeilijk vervulbaar.

Een vijfde van de werkgevers werft daarom personeel in het buitenland. Bijna de helft van de ICT-werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures neemt ook kandidaten aan die niet aan álle functie-eisen voldoen, en leidt ze dan zelf verder op.

Omscholen
“Een manier voor werkgevers om nieuw talent aan te trekken, is om werkzoekenden te werven en deze om- of bij te scholen. Het WSP werkt regelmatig samen met werkgevers en opleiders op dit gebied.”

“Zodoende helpen wij werkgevers bij hun vraag naar geschikt personeel en zetten wij werkzoekenden op basis van hun capaciteiten in hun kracht,” aldus Kim Simons, accountmanager bij het WerkgeversServicepunt (WSP) Gooi- en Vechtstreek.

Mogelijkheden
Ondanks het beperkte aanbod van ICT’ers in de regio Gooi- en Vechtstreek, zijn er wel voldoende beschikbare statushouders met een opleiding op hbo-niveau. “Samen met Motopp bied WSP deze statushouders de kans die zij verdienen en tegelijkertijd proberen we het tekort aan personeel in de IT-branche te verkleinen.”

Sinds januari 2022 zijn er vijftien statushouders aangemeld bij Motopp en zij doorlopen momenteel het proces van assessment, opleidingstraject en uitstroom richting werk. Motopp biedt een intensieve interne leerstage van drie tot zes maanden voor gemotiveerde en hoogopgeleide statushouders. 

Motopp
“Wij beoordelen mensen niet op waar zij vandaan komen, maar op waar zij naartoe willen. In de anderhalf jaar sinds de oprichting heeft Motopp een kleine vijftig IT’ers opgeleid.”

“Wij hebben de intentie om alle statushouders die via ons het traject doorlopen om Mendix software te ontwikkelen, te begeleiden naar een duurzame baan. In 90% van de gevallen is dat ons ook gelukt,” vertelt Magnus Beers, partnership developer bij Motopp. 

Uit de krant