Marieke Doddema en Dennis Roobeek:' 'Werken in het onderwijs is vooral zinvol werk.'
Marieke Doddema en Dennis Roobeek:' 'Werken in het onderwijs is vooral zinvol werk.' Foto: Bastiaan Miché

Leraar worden in ‘t Gooi? ‘Bijdragen aan ontwikkeling kinderen’

Algemeen

REGIO - “Werken in het onderwijs is werken in een dynamische omgeving. Geen dag is hetzelfde. Veel interactie met leerlingen en samenwerking met collega’s. Je doet betekenisvol werk en dat gaat verder dan kennis overdragen.”

Het is de inleidende tekst op de website leraarinhetgooi.nl, bedoeld voor mensen die eventueel de overstap willen maken naar een baan in het onderwijs. Ook in deze regio is sprake van een capaciteitstekort. 

Problemen groot
Sterker nog, vertelt bestuursvoorzitter Dennis Roobeek van CVO ‘t Gooi, ‘t Gooi en de Vechtstreek ziet alleen de grote steden boven zich op het lijstje met daarop aangegeven waar de problemen het grootst zijn.

In het voortgezet onderwijs is er een tekort van pakweg 5 procent, voor basisscholen zijn de problemen nog iets groter.

Tekorten
Het ging lange tijd goed, maar nu lopen de tekorten toch flink op, vertelt bestuursvoorzitter Marieke Doddema van Proceon. “Vaak is in het begin van het schooljaar alles op orde.”

“Maar als er dan iemand voor langere tijd uitvalt vanwege zwangerschap of ziekte, wordt het problematisch en moet er worden geschoven. Staan er meer gezichten voor de klas. Dit geeft veel druk bij de rest van het team en de directeuren.”

Oplossingen
Hoewel de problemen er dus wel degelijk zijn en er het besef is dat deze morgen echt niet zijn opgelost, denken de verschillende onderwijskoepels in deze regio zeker niet in problemen, maar vooral in oplossingen.

Binnen de regio wordt er samengewerkt tussen de verschillende besturen om na te denken over deze oplossingen. De reeds genoemde website is daar een voorbeeld van en heeft een informatiefunctie voor mensen die zich oriënteren op een baan in het basisonderwijs.

Zijinstromers
Doddema spreekt namens alle schoolbesturen binnen het basis- en speciaal onderwijs, Roobeek spreekt namens het gehele voortgezet onderwijs en het mbo.

De scholenkoepels richten zich vooral op zijinstromers. Voor het basisonderwijs zijn daarvoor verschillende routes, afhankelijk of mensen beschikken over een hbo-diploma of academische opleiding.

Alternatieven
Voor het voortgezet onderwijs is het net allemaal weer even anders, omdat belangstellenden reageren op een vacature voor een bepaald vak, zoals Engels of natuurkunde. Doddema en Roobeek zijn het er wel over eens dat de sleutel ligt bij het opleiden.

Binnen het basisonderwijs wordt daarnaast nagedacht over een alternatieve invulling voor een dag in de week dat er geen leerkracht beschikbaar is en ook andere onderwijsvormen worden verkend.

Zinvol werk
Het kan het begin zijn van iets moois, hopen de twee bestuursvoorzitters. Zij benadrukken dat werken in het onderwijs vooral ‘zinvol werk’ is.

“Je draagt bij aan de ontwikkeling van een kind”, vertelt voormalig juf Doddema.“Je bent niet alleen bezig met kennisoverdracht, maar ook bezig met het vormen van mensen voor de toekomst.”

Vergroten werkplezier
Roobeek vult aan: “Je kunt wat betekenen voor de kinderen. Daar moet ook het gesprek over gaan. Niet over de (te) hoge werkdruk, maar juist over het vergroten van het werkplezier.” Kijk voor meer informatie op leraarinhetgooi.nl.

Uit de krant