Afbeelding

Geld voor duurzaam veilige wijken

Algemeen

HUIZEN - De gemeente Huizen kan in de wijken Sijsjesberg, Zuidereng en Westereng verder met het 'duurzaam veilig' inrichten. Voor deze en nog vijf andere verkeersprojecten heeft de provincie Noord-Holland subsidie verstrekt.

Het werk in de drie wijken wordt volgend jaar gecombineerd met rioleringswerk. Daar volgt nog overleg met de buurt over.

Half miljoen
Voor de acht projecten maakt de provincie 454.000 euro over naar de gemeentekas van Huizen, waarmee aan ongeveer de helft van de totale projectkosten wordt bijgedragen.

Rotonde
Het gaat verder om de aanleg van een rotonde op de kruising van de Bovenweg en de Graaf Wichmanlaan, het aanpakken van de kruising Langerhuizenweg/Oud Bussumerweg, het compleet maken van de fietsstructuur rond het busstation en het verbreden van de middengeleider op de Naarderstraat ter hoogte van de De Ruyterstraat. Voor deze projecten moet de gemeenteraad de rest van de benodigde kosten nog beschikbaar stellen. Dat komt in oktober aan de orde als de begroting voor 2016 wordt vastgesteld.

Delta
Voor de aanleg van fietsstroken langs de Delta is de financiering wel al rond. Dit werk wordt deze zomer gecombineerd met de vernieuwing van het asfalt, zo laat de gemeente weten.

Uit de krant

!