Bij het werkbezoek van commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland werd onder andere ook gesproken over de toekomst van Huizen.
Bij het werkbezoek van commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland werd onder andere ook gesproken over de toekomst van Huizen.

Provincie ziet nog weinig concrete resultaten samenwerking Huizen en BEL

Algemeen

HUIZEN - De provincie ziet nog weinig concrete resultaten als het gaat om de voortgang in de 'vergaande en niet vrijblijvende' samenwerking tussen Huizen en de BEL-gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.

Dat is het antwoord op een van de vragen die door Statenlid Slettenhaar van de VVD zijn gesteld over de voortgang van het proces dat in gang werd gezet na een onderzoek van verkenners in de regio die deze samenwerking en eventuele fusie adviseerden.

Toezegging
De provincie was positief over de toezegging van de gemeenten om hier samen aan te werken, maar ziet nog weinig concrete resultaten, behalve de bestaande samenwerking in onder andere het sociale domein.

"De BEL-gemeenten zijn thans bezig met een interne aanpassing van hun ambtelijke samenwerkingsverband op basis van een onderzoek van adviesbureau SeinstravandeLaar. Dit lijkt minder aandacht voor de samenwerking met Huizen tot gevolg te hebben", aldus het antwoord.

Fusie
De provincie onderzoekt volgend jaar de bestuurskracht van de vier gemeenten om te kijken of er een basisfusie noodzakelijk is. Dit onderzoek moet bij voorkeur nog voor de zomer gereed zijn.

"Dit om mogelijk te maken eventueel een fusie per 2019 te realiseren, indien het bestuurskrachtonderzoek daartoe voldoende basis biedt", aldus de antwoorden.

Uit de krant