Afbeelding

Winkel in combinatie met horeca tegen leegstand

Algemeen

HUIZEN - ''Er staan in Huizen een fiks aantal panden leeg. Dan zou het heel zuur zijn als een winkelier tussen wal en schip valt." Daarmee onderbouwde VVD-raadslid Carel Bikkers zijn betoog voor meer onderzoek naar mogelijkheden voor mengvormen van winkels en horeca tijdens de raadsvergadering vorige week.

Bikkers ziet veel panden leegstaan en denkt dat de combinatie met horeca een goede oplossing kan zijn voor winkeliers. Daarom riep het raadslid de burgemeester en de raad op met een voorstel om actiever te kijken naar de mogelijkheden voor deze mengvormen.

Pilot
Hij wees daarbij op een pilot van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) die begin volgend jaar start. Daarin wordt onderzoek gedaan naar gewenste combinaties voor dit soort mengvormen en wordt geïnventariseerd hoe dit uitpakt.

Burgemeester Fons Hertog liet in een reactie weten niet mee te willen doen met de pilot van de VNG omdat daar te veel haken en ogen aan zitten. Wel liet hij na overleg met het college weten akkoord te gaan met de motie die was ingediend door Bikkers.

Fopspeen
Maar, om winkeliers geen fopspeen voor te houden, wilde hij toevoegen dat het binnen de kaders van de wet moet. "Politiek is één ding, maar wetgeving is ook een ding om rekening mee te houden", aldus de burgemeester.

Hertog verwacht dat er in 2016 een aantal dingen gewijzigd gaat worden, waardoor het wellicht toch mogelijk is.

Uit de krant