Jongeren onder de 18 mogen sinds vorig jaar geen alcohol meer.
Jongeren onder de 18 mogen sinds vorig jaar geen alcohol meer.

Soms toch alcohol jongeren bij sportclubs

Algemeen

HUIZEN – Sportverenigingen zijn in het najaar opnieuw bezocht door mysterieshoppers. Nog steeds blijkt dat van veel verenigingen het beleid soms nog te wensen overlaat.

Met de actie onderzocht de gemeente of de sportclubs zich wel houden aan de regels omtrent de verkoop van alcohol. Dat vertelt wethouder Marianne Verhage in een interview op Radio 6FM.

Handhaven
Sinds 1 januari 2014 geldt er nog maar één leeftijdgrens voor de verkoop van alcohol. Samen met de GGD Regio Gooi en Vechtstreek voert de gemeente controles uit om te handhaven.

Dit najaar heeft de gemeente op eigen initiatief mysterieshoppers ingezet bij sportverenigingen. Dit zijn jongeren die onderzoeken of zij gecontroleerd worden en om een ID-kaart gevraagd worden als zij drank willen kopen.

Valkuil
"Sommige sportverenigingen zijn toch in de valkuil gelopen. Het wordt toch best ingewikkeld gevonden", vertelt de wethouder. De verenigingen hebben een brief ontvangen met daarin de melding dat zij moeten uitleggen hoe zij hun aanpak gaan verbeteren.

Naast controle probeert de gemeente ook actief mee te denken. "Wij zijn ook aangesloten bij het sportplatform. Wij proberen daar mee te denken over hoe je de boodschap over kunt dragen. Bijvoorbeeld door het dragen van hesjes of het ophangen van specifieke posters."

Regionaal
Regionaal valt op dat niet alleen de sportverenigingen last hebben met het handhaven van de regels. Ook de horeca en de slijterijen hebben moeite met de naleving.

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat er in de regio ongeveer 50 procent wordt nageleefd. "Er is wel sprake van een stijgende lijn. Maar helaas is dat nog niet voldoende", aldus Irma Laméris van de GGD Regio Gooi en Vechtstreek.

Uit de krant