Foto: PR

Regionaal Taalakkoord reikt 12.000 laaggeletterden de hand

HUIZEN - Tientallen partijen die in regio Gooi en Vechtstreek actief zijn ondertekenen vandaag het Taalakkoord.

Het akkoord verbindt de samenwerkende gemeenten in de regio en organisaties uit onderwijs, cultuur, zorg en welzijn in hun streven om laaggeletterdheid te bestrijden en te voorkomen.

Een op de negen Nederlanders behoort tot de groep van laaggeletterden en heeft daardoor moeite om mee te komen. In regio Gooi en Vechtstreek gaat het om zo'n 12.000 inwoners die onvoldoende (digi)taalvaardig zijn.

Wethouder Eric van der Want, voorzitter Sociaal domein: "Door ondertekening van het Taalakkoord spreken we met elkaar af om voor deze groep een extra inspanning te leveren. Voorkomen dat er lees- en schrijfachterstand optreedt is essentieel als je wilt dat mensen zich kunnen redden. In een samenleving waarin informatie zo'n grote rol speelt, wordt dat alleen maar belangrijker", aldus Van der Want.

Offensief

In dit Taalakkoord, een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven, leggen deelnemende organisaties vast wat ze gaan doen om mensen te helpen die belemmeringen ondervinden door een te lage taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of digitale vaardigheid. Daarnaast belooft elke organisatie specifieke acties te ondernemen.

Zo zijn in de gemeenten Weesp en Wijdemeren medewerkers het wijkteam en de consulenten werk in inkomen getraind om laaggeletterdheid te herkennen en door te verwijzen. Diverse welzijnsorganisaties bekijken of het taalniveau van de eigen schriftelijke communicatie geschikt is om ook laaggeletterden te bereiken. Het UWV biedt workshops om werkzoekenden digi-vaardiger te maken. Het ROC Amsterdam start dit schoolseizoen met lees- en schrijfcursussen voor laaggeletterde Nederlanders (NT1). 12.000 laaggeletterden Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden in de leeftijd van 16 tot 65 jaar. Inclusief de 65-plussers komt dat aantal zelfs uit op 2,5 miljoen.

In regio Gooi en Vechtstreek is van de circa 245.000 inwoners zo'n 12.000 mensen onvoldoende taalvaardig. Dat wil zeggen dat zij niet, of slecht in staat zijn om in het Nederlands geschreven (digitale) informatie te gebruiken in het dagelijks leven. Uit onderzoek blijkt dat laaggeletterdheid op een groot aantal gebieden doorwerkt. Mensen uit deze doelgroep lopen een groter risico op werkeloosheid en sociaal isolement. Ook zijn ze vatbaarder voor depressies, belanden ze vaker in de criminaliteit en doen ze een groter beroep op medische zorg. Ook hun kinderen lopen deze risico's.

Meer berichten