Zijn de ontwikkelingen van de haven een bedreiging voor dit uitzicht?
Zijn de ontwikkelingen van de haven een bedreiging voor dit uitzicht? (Foto: Bob Awick)

Zorgen om 'verdwijnen'beeldbepalende uitstraling Kalkovens

  Bedrijven

HUIZEN - CV De Kalkovens heeft de gemeente een brief gestuurd waarin zij haar bezwaren uitspreekt tegen de nieuwbouw bij de haven.

'Aantasting en/of minimalisering van de beeldbepalende uitstraling en positie van dit bijzondere monument kunnen wij onder geen beding accepteren.'

Fraaiheid kustlijn
'CV De Kalkovens zal vanuit het oogpunt van de fraaiheid van de kustlijn, de bescherming van de markante positie van het monument en de vrees voor grote parkeerproblematiek, ernstig bezwaar maken tegen de beoogde bestemmingsplanwijzigingen.'

'Wat het bestemmingsplan betreft hebben wij begrepen dat u voornemens bent om in afwijking van het vigerende bestemmingsplan de bouwmogelijkheden (zowel qua hoogtes als volumen) te vergroten. Het betreft dan vooral de kop van de oude haven, waar wij ons dan ook grote zorgen over maken.

Lees verder in de digitale versie

Meer berichten