Foto: Hans Peijs

Aantal WW-uitkeringen in Gooi en Vechtstreek stabiliseert

  Bedrijven

HUIZEN - Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is na een dramatische maand mei in juni nauwelijks gestegen. De teller kwam uiteindelijk uit op 4.583 WW-uitkeringen, 36 (0,8 procent) meer dan vorige maand.

In mei nam het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio ten opzichte van april juist nog toe met 6,8 procent. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Gooi en Vechtstreek met 736, ofwel 19,1 procent. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 23,9 procent.

Grootste stijging
De grootste stijging in de afgelopen maand zien we in de sectoren cultuur (+ 7,2 procent) en detailhandel (+6,4 procent). De daling bij de bouw (-8,8 procent) en zorg en welzijn (-3,1 procent) springt het meest in het oog. Daarbij wordt opgemerkt dat de bouw een relatief kleine sector is. In absolute aantallen gaat het dan ook maar om een daling van enkele WW-rechten. De grootste absolute stijging zien we in de sector detailhandel (+24) en cultuur (+17).

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef gelijk op 3,3 procent. Daarmee is dit percentage in juni nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde, dat ook niet wijzigde en bleef staan op 3,2 procent.

Online vacatures
Begin juli bracht UWV een update uit over de ontwikkeling van online vacatures. Uit deze update blijkt dat de vacaturedaling in de afgelopen drie maanden het sterkste was in Groot Amsterdam. In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is, net zoals landelijk, te zien dat de afname van vacatures is gestopt. De laatste vier weken is er weer een lichte toename te zien (+3 procent). Ondanks de toename van vacatures in de meeste regio’s is het aantal vacatures nog altijd (veel) lager dan in de periode vóór de coronacrisis.

Meer berichten