Afbeelding
Foto: © Foto Miché / Bastiaan Miché

Coronacrisis raakt Tomingroep hard: verlies verwacht van 5 miljoen euro

Bedrijven

HUIZEN - De corona-crisis heeft een grote wissel getrokken op Tomingroep, het sociaal werkbedrijf voor de Gooi- en Vechtstreek, Eemnes en Almere. Het bedrijf voorziet een verlies van rond de 5 miljoen euro voor het jaar 2020. Enkele medewerkers van het bedrijf zijn aan corona overleden.

De directie van Tomingroep becijfert dat de corona-crisis voor minstens 75 procent van het verwachte verlies verantwoordelijk is. Het bedrijf had een lagere omzet doordat er werk wegviel en moest extra kosten maken om, ondanks hoog verzuim, te kunnen voldoen aan de afspraken met opdrachtgevers. Ook de veiligheidsmaatregelen in verband met corona kostten extra geld. 

Compensatie
In het verwachte resultaat is de compensatieregeling van de overheid voor sociale werkbedrijven reeds verwerkt. Mogelijk komt daar nog een compensatie uit de NOW-regelingen bij. Het resultaat zonder corona-invloed is overigens wel aanzienlijk beter dan in 2019, toen het jaar werd afgesloten met een verlies van rond de 2,8 miljoen euro.

Er ligt volgens het bedrijf een goede financiële basis onder Tomingroep die voldoende ruimte biedt voor het opvangen van het verlies van dit jaar en voor de noodzakelijke doorontwikkeling. De gemeenten hoeven ook dit jaar niet mee te betalen aan het verlies.

Langdurig zieken
In 2019 maakte Tomingroep voor het eerst sinds vele jaren verlies door een combinatie van oorzaken zoals vervanging van langdurig zieken, tegenvallers in de omzet en veel extra inhuur van uitzendkrachten, met name bij Groen.

Ook bleek dat het werken met mensen uit de Participatiewet een minder gunstig financieel plaatje oplevert dan met SW-medewerkers (medewerkers met een indicatie Sociale Werkvoorziening, de oorspronkelijke doelgroep van Tomin).

Verbetermaatregelen
De directie van Tomingroep zegt veel verbetermaatregelen te hebben ingezet. “De meeste resultaten daarvan zijn echter niet al dit jaar zichtbaar. Het gaat om diverse maatregelen. Onder andere het afbouwen of omvormen van bedrijfsonderdelen die te weinig bijdragen aan resultaat of werkgelegenheid en het ontwikkelen van medewerkers zodat ze op beter renderende plekken kunnen werken onder andere via detachering.”

Top van het bedrijf verkleinen
Verder wil men het ziekteverzuim verlagen, de top van het bedrijf verkleinen, bedrijfsprocessen efficiënter inrichten en overhead beperken. Ook de commerciële functie in het bedrijf wordt versterkt.

Voorop staat dat de werkgelegenheid van de SW-medewerkers bij dit alles gegarandeerd blijft. Intussen onderzoeken Tomingroep en de gemeenten gezamenlijk welke rol het bedrijf in de toekomst het beste kan vervullen voor mensen met een (tijdelijke of blijvende) afstand tot de arbeidsmarkt.

Uit de krant