Afbeelding
Foto: UWV

UWV: Kansen op werk in detailhandel in regio nemen toe

Bedrijven

REGIO - UWV verstrekte eind oktober in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 3.348 WW-uitkeringen. Dat zijn 211 uitkeringen (-5,9 procent) minder dan een maand geleden.

In vergelijking met de periode direct voor de coronacrisis is het aantal WW-uitkeringen aan werkzoekenden die daarvoor in de detailhandel hadden gewerkt nu lager. De verwachte banengroei in de detailhandel zal komend jaar de eerdere krimp van de sector kunnen compenseren. 

Afname
Het aantal WW-uitkeringen lag eind oktober in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek op 3.348. Dat is een afname van 5,9 procent (-211 WW-uitkeringen) ten opzichte van september dit jaar.

Ook landelijk nam het aantal uitkeringen in oktober af. Deze landelijke daling was met 4,2 procent minder sterk dan die in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. 

Detailhandel
UWV verstrekte eind oktober 2021 in de regio Gooi en Vechtstreek 295 WW-uitkeringen aan werkzoekenden die daarvoor in de detailhandel hadden gewerkt. In oktober 2021 daalde het totaal aantal uitkeringen met 26,8 procent ten opzichte van oktober 2020.

De daling van het aantal WW-uitkeringen in de sector detailhandel (-27 procent) is iets sterker dan die bij het totaal van de WW-uitkeringen voor alle sectoren.

WW-percentage
Het WW-percentage daalde en komt deze maand uit op 2,4 procent van de regionale beroepsbevolking.

Het landelijke WW-percentage daalde met 0,1 procentpunt en kwam de afgelopen maand uit op 2,1 procent van de Nederlandse beroepsbevolking.

Economisch herstel
Het economisch herstel zorgde ervoor dat in Nederland in 2021 steeds meer vacatures beschikbaar waren. In bijvoorbeeld de detailhandel nam het aantal openstaande vacatures in de regio Gooi en Vechtstreek in 2021 met 16 procent toe.

Het gaat dan onder meer om verkoopmedewerkers, winkeliers & teamleiders en managers. Werkgevers op zoek naar personeel voor functies in de detailhandel ervaren krapte op de arbeidsmarkt.

Extra kansen
Grote, regionaal sterk vertegenwoordigde sectoren, zoals de detailhandel in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek, zorgen in gunstige omstandigheden voor extra kansen op de arbeidsmarkt.

De sector biedt werk aan zo’n 13.200 werknemers. Met een aandeel van 12 procent in de regionale werkgelegenheid is de detailhandel relatief iets sterker vertegenwoordigd dan gemiddeld in Nederland als geheel (11 procent).

Krimp compenseren
De verwachte banengroei in de detailhandel zal komend jaar de eerdere krimp van de sector kunnen compenseren, mits onzekerheden niet leiden tot een ongunstiger resultaat.

Denk hierbij aan een sterk verslechterend verloop van de pandemie of koopkrachtverlies door toegenomen inflatie.

Personeelstekort
Werkgevers met personeelstekorten kunnen zich laten inspireren door het rapport ‘Personeelstekorten aanpakken, oplossingen voor werkgevers’. Het rapport reikt hen 27 oplossingen aan.

Werkgevers kunnen nieuw talent aanboren, werk anders organiseren of inzetten op binden en boeien van het huidige personeel.

Groot potentieel
Buiten de voor de hand liggende groepen waaruit te werven, biedt het GWU, de Geregistreerde Werkzoekenden bij UWV, ook in de regio Gooi en Vechtstreek een groot potentieel aan nog onbenut talent.

De regio telt 9.930 geregistreerde werkzoekenden zonder dienstverband, waarvan zo’n 330 op zoek zijn naar werk als verkoopmedewerker detailhandel en 20 als manager detail- & groothandel.

Kansrijke beroepen
Voor werkzoekenden betekent deze situatie juist een grotere kans op werk. Het regionaal overzicht kansrijke beroepen voor de regio Gooi en Vechtstreek bevat daarom ook functies in de detailhandel.

Uit de krant