Afbeelding
Foto: Hans Peijs

UWV: Goede kansen op werk in klimaatbanen in de regio

Bedrijven

REGIO - Het aantal door UWV verstrekte WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio ‘t Gooi en de Vechtstreek daalde in december licht en kwam uit op 3.123 WW-uitkeringen.

Dat zijn 55 uitkeringen (-1,7 procent) minder dan in november. Landelijk was er juist sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen (+1,3 procent). 

Daling doorgezet
De daling van het aantal WW-uitkeringen in de regio heeft zich vanaf januari in heel 2021 voortgezet. Het WW-percentage bleef in vergelijking met november gelijk en komt ook in december 2021 uit op 2,3 procent van de regionale beroepsbevolking.

Het landelijke WW-percentage steeg daarentegen met 0,1 procentpunt en kwam de afgelopen maand uit op 2,1 procent van de Nederlandse beroepsbevolking.

Forse opgave
Nederland en daarmee ook de arbeidsmarktregio ‘t Gooi en de Vechtstreek staat voor een forse opgave om de komende jaren de CO²-uitstoot sterk te verminderen.

Om dat te realiseren werkt Nederland onder meer hard aan de verduurzaming van huizen en gebouwen.

Technische vaklieden
De komende jaren zijn daarvoor vooral veel technische vaklieden nodig: voor het isoleren en ventileren van gebouwen en woningen, plaatsen van zonnepanelen, aanleggen van warmtenetten, verzwaren van het elektriciteitsnet en het aansluiten van huizen en gebouwen op duurzame warmtebronnen.

De vraag naar specifieke beroepen als isolatiemonteur, zonnepanelenmonteur, monteur warmtenetten of energieprestatieadviseur, maar ook beroepen met een breder takenpakket zoals timmerman, monteur elektro of de installateur/monteur werktuigbouw zal alleen maar verder stijgen.

Tekort
Omdat er nu al een groot tekort is aan deze vaklieden, bieden opleidingen in deze richtingen dus een (zeer) goed toekomstperspectief. Dit geldt niet alleen voor jongeren, maar ook voor werkzoekenden en werkenden die de overstap naar een technische klimaatbaan willen maken.

Zij-instromen zonder diploma’s waarbij een door de werkgever betaalde opleiding bij het werk zit hoort daarbij ook tot de mogelijkheden. UWV heeft op 17 januari jongstleden een publicatie uitgebracht getiteld ‘Klimaatbanen in de gebouwde omgeving’.

Welke beroepen
Hierin wordt voor de gebouwde omgeving voor het eerst in kaart gebracht voor welke specifieke beroepen en werkzaamheden het nu al moeilijk is om de technische arbeidskrachten te vinden die nodig zijn om de klimaatambities van het kabinet te realiseren. In de regio ‘t Gooi en de Vechtstreek vinden er al langer initiatieven op dit vlak plaats.

In samenwerking met zes bouwbedrijven, MBO College Hilversum, Bouw- en Installatiemensen, UWV en Regio Gooi en Vechtstreek heeft Hét Bouwbedrijf onder de naam ‘Bouw & Techniek Start’ een aanpak gericht op duurzame inzetbaarheid uitgewerkt.

Intensief traject
Inwoners uit de regio, uitkeringsgerechtigden of zij-instromers, worden via een intensief traject van zes maanden opgeleid en toegeleid naar een betaalde baan bij één van de aangesloten bedrijven in de sectoren Bouw en Installatietechniek uit de regio ‘t Gooi en de Vechtstreek.

Deze sectoren bieden nu en in de toekomst volop kansen op duurzaam werk op diverse niveaus door onder andere de regionale ambities met betrekking tot de energietransitie en de groeiende behoefte aan extra betaalbare, duurzame en toekomstbestendige woningen.

Technische basis
In acht weken tijd wordt er bij de deelnemers een technische basis gelegd door het volgen van modules en het behalen van geaccrediteerde deelcertificaten.

Daarna volgt er zestien weken praktijkervaring bij één of meerdere bedrijven met als doel uitstroom naar een betaalde (leer)baan.

Pre pilot
Tussen juni 2021 en heden is er al via een pre pilot traject ervaring opgedaan met vijf kandidaten die zijn voorgedragen vanuit het WerkgeversServicepunt (WSP) Gooi en Vechtstreek.

Projectleider Siebe Martijn Groenendijk: “Inmiddels zijn vier van de vijf kandidaten betaald aan het werk, waarvan er twee een vast contract hebben.”

Potentie
“Een resultaat dat veel goeds beloofd voor de potentie van dit project!” De ambitie is om het komende jaar vijftien kandidaten gefaseerd met het traject Bouw & Techniek Start te laten starten.

Uit de krant