Afbeelding
Foto: Hans Peijs

UWV: Wendbaarheid essentieel voor kans op baan

Bedrijven

REGIO - In de regio ‘t Gooi en de Vechtstreek telde UWV in januari 2.905 WW-uitkeringen. Daarmee nam het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maand met 1,3 procent weer iets toe.

De lichte stijging was het nettoresultaat van een stijging van het aantal WW-uitkeringen als gevolg van seizoensinvloeden in deze periode en een daling van het aantal WW-uitkeringen door de versoepeling van de corona-maatregelen. Deze stijging is in lijn met het landelijke beeld. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen in januari met 0,6 procent.

Horeca en catering
Vooral in de sectoren horeca en catering en de uitzendbedrijven steeg in de regio ‘t Gooi en de Vechtstreek het aantal WW-uitkeringen. In de sectoren zorg & welzijn en logistiek & vervoer nam het aantal WW-uitkeringen relatief het sterkste af.

Het WW-percentage kwam deze maand opnieuw uit op 2,3 procent van de regionale beroepsbevolking. Het landelijke WW-percentage kwam de afgelopen maand uit op 2,1 procent van de Nederlandse beroepsbevolking en bleef daarmee ook gelijk aan dat van december 2021.

Inzetbare WW’ers
Werkgevers in de regio ‘t Gooi en de Vechtstreek hebben steeds meer moeite met het vinden van personeel. Tegelijkertijd wordt het aantal direct inzetbare werkzoekende WW’ers in de regio kleiner.

Het aantal werkzoekenden met recente werkervaring (met een WW-uitkering tot zes maanden) is in vergelijking met januari 2020 in de regio met bijna 25 procent afgenomen tot 1.401.

In totaal verstrekte UWV eind januari 2022 15 procent minder WW-uitkeringen dan twee jaar geleden. Daarbij komt nog dat ongeveer 36 procent van de werkzoekenden met een WW-uitkering al deels aan het werk is. Dit houdt in dat de groep beschikbare werkzoekende steeds kleiner wordt.

Scholing inzetten
Het gaat niet alleen om een gebrek aan kandidaten: uit het landelijk onderzoek van UWV onder bijna 3.100 werkgevers blijkt tevens dat opleiding, beschikbare kennis en ervaring niet altijd aansluiten op de gestelde functie-eisen.

De meest voorkomende acties van werkgevers bij moeilijk vervulbare vacatures zijn anders werven en vacatures langer openstellen. Ook verdere scholing van kandidaten wordt ingezet door bijna de helft van deze werkgevers.

Een vijfde van de respondenten schoolt zittende werknemers om, om hen geschikt te maken voor een functie. Daarnaast verandert een kwart van de werkgevers de functie-eisen. Werkgevers verwachten dat de krapte op de arbeidsmarkt het komende jaar nog zal voortduren.

Blijven ontwikkelen
Scholing kan voor werkzoekenden een middel zijn om weer actief aan de arbeidsmarkt deel te nemen of te blijven. Jezelf blijven ontwikkelen maakt het gemakkelijker mee te groeien met de veranderingen op de arbeidsmarkt en kansen op werk te benutten.

Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Voor werkzoekenden maar ook voor werkenden die hun kansen willen vergroten zijn er bijvoorbeeld mbo-certificaten en praktijkverklaringen waarmee zij hun kennis en vaardigheden kunnen aantonen.

Uit de krant