Afbeelding
Foto: Bob Awick

Ondernemers stemmen over voortgang BIZ Hart van Huizen

Bedrijven

HUIZEN - Zelfstandige lokale ondernemers van winkelcentrum Hart van Huizen gaan met elkaar stemmen over de voortgang van de Bedrijven Investeringszone (BIZ). Met de BIZ wordt door ondernemers gezamenlijk geld opgebracht om het gebied van de BIZ te verbeteren.

De BIZ maakt het voor ondernemers van het hoofdwinkelcentrum mogelijk om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun omgeving. De overeenkomst geldt voor een periode van 5 jaar. Het Hart van Huizen gaat na twee succesvolle BIZ-periodes voor een derde periode.

Draagvlakonderzoek
“Tijdens een informeel draagvlakonderzoek, de BIZ-enquête, die in het najaar van 2021 gehouden werd onder de ondernemers, lieten respondenten in grote getale weten voor de BIZ te stemmen”, aldus Anne Marie Hesta, duo-voorzitter van ondernemersvereniging ‘t Hart van Huizen.  

“Dit omdat zij, mede door corona, ervaren hebben verenigd in de BIZ nu eenmaal sterker te staan dan individueel. Bij de BIZ Hart van Huizen hoort een professioneel platform, een nieuwe overzichtelijke website en sociale media kanalen.”

Vindbaar
“Ondernemers zijn hierdoor niet alleen zichtbaar en vindbaar voor de consument, maar zij kunnen ook vacatures plaatsen die gezien worden. In gezamenlijkheid zorgen zij voor een steeds aantrekkelijker winkelcentrum.”

In het voorjaar zorgen de bloembakken en in het najaar de winterverlichting voor de dagelijkse sfeer. “Nu de coronamaatregelen opgeheven zijn kunnen zij met elkaar weer gezellige activiteiten organiseren, zoals recentelijk de Valentijnsactie en de Bezemdagen.”

Gemeente
Het draagvlakonderzoek is een voorwaarde van de gemeente Huizen voor verlenging van de BIZ, die bij positief resultaat met terugwerkende kracht ingaat per 1 januari 2022. De overeenkomst met de gemeente werd in december al ondertekend.

“Verbonden in de BIZ hebben de ondernemers een gezamenlijke stem in de samenwerking met de gemeente Huizen, waar op dit moment de belangrijke gesprekken worden gevoerd voor de verlevendiging van het Oude Raadhuisplein met meer ruimte voor terrassen.”

Uitslag
De stemformulieren zijn op 1 maart uitgereikt. “Door het ja-formulier in de komende weken in te leveren bij de notaris, draagt ondernemend Huizen zijn steentje bij aan een toekomstbestendig Hart van Huizen.” De uitslag wordt bekend gemaakt op 1 april.

Uit de krant