Het gaat om de BedrijfInvesteringsZone (BIZ) 't Hart van Huizen.
Het gaat om de BedrijfInvesteringsZone (BIZ) 't Hart van Huizen. Foto: Bob Awick (archief)

Geen draagvlak ondernemers voor innen BIZ-bijdrage via gemeentelijke heffing

Bedrijven

HUIZEN - Onder de ondernemers van de BedrijfsInvesteringsZone (BIZ) ’t Hart van Huizen blijkt onvoldoende draagvlak te zijn voor het innen van de bijdrage voor gezamenlijke activiteiten via een gemeentelijke heffing.

“De gedachte achter de BIZ is dat de ondernemers jaarlijks een bijdrage betalen, die als gemeentelijke heffing wordt geïnd”, legt de gemeente uit. “De totale opbrengst van alle heffingen wordt in de vorm van een subsidie (BIZ-subsidie) ieder jaar uitgekeerd aan de BIZ-stichting.”

Uitvoeringsovereenkomst
Met de subsidie kan de BIZ-stichting uitvoering geven aan het plan van aanpak voor de periode 2022-2026. Dit plan omvat onder andere schoonmaakacties, activiteiten in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), de organisatie van evenementen en marketing en communicatie.

De uitvoeringsovereenkomst 2022-2026 tussen de gemeente Huizen en Stichting Ondernemersfonds ’t Hart van Huizen werd op 8 december 2021 getekend. Dit onder voorbehoud van de uitkomst van een draagvlakonderzoek onder de ondernemers.

Voorwaarden
De Wet BIZ stelde drie voorwaarden aan het definitieve draagvlakonderzoek. Uit dit onderzoek moest volgen dat:

- van het totaal aantal ondervraagde ondernemers 50% reageert;

- van die minimaal 50% antwoordende ondernemers er tenminste twee derde vóór invoering is;

- de voorstemmers samen feitelijk een grotere WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

Het wettelijk vereiste tweederde meerderheid is echter net niet gehaald, meldt de gemeente.

Vervolg
Nu er onvoldoende draagvlak blijkt te zijn voor de voortgang van de BIZ, moeten de gezamenlijke ondernemers zich beraden op het vervolg. “Zij moeten, indien zij dit wensen, zich anders gaan organiseren”, aldus de gemeente. 

“Het gaat hierbij niet alleen om de financiële middelen of hoe die geïnd worden, maar tevens om de gehele organisatie en het bestaan van een ondernemersfonds van het winkelcentrum.”

Uit de krant