Afbeelding
Foto: Hans Peijs

Veel baankansen transport & logistiek in regio Gooi en Vechtstreek

Bedrijven

REGIO - Het aantal openstaande vacatures voor beroepen binnen de transport & logistiek in ‘t Gooi en de Vechtstreek is in 2021 met maar liefst 91 procent gestegen. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

Beroepen met voldoende tot goede kansen op de arbeidsmarkt in de regio zijn onder andere bestel- en vrachtwagenchauffeurs, postbezorgers en postsorteerders.

Tijdens de coronacrisis en gedurende het herstel daarna lieten de deelsectoren in de transport & logistiek een verschillend beeld zien.

Personenvervoer kromp
In het personenvervoer (ov, taxi’s en touringcars) en de luchtvaart kromp het aantal werknemersbanen juist, bij het goederenvervoer en de logistieke diensten nam het aantal banen in 2021 landelijk wel toe.

Bij de post- en koerierdiensten bleef de werkgelegenheid in 2021 gelijk. Onzeker is in welke mate de huidige hoge brandstofprijzen het verdere herstel van de sector gaan beïnvloeden.

Daling werkzoekenden
In deze regio daalde het aantal werkzoekenden met een beroep in de transport & logistiek tussen december 2020 en 2021 met 29,2 procent (tegenover -31,5% voor alle beroepen).

Bij de post- en koeriersdiensten is in 2020 al sprake van een gestage daling in het aantal WW’ers.

Online aankopen
Veel van de stijgende online aankopen werden door koeriers naar consumenten vervoerd, waardoor de vraag naar koeriers toen toenam. Bij de logistieke diensten, het goederen- en personenvervoer zette de daling pas in 2021 in.

In 2021 nam in Gooi en Vechtstreek het aantal openstaande vacatures voor beroepen binnen de transport & logistiek met 91 procent (+109 vacatures) fors toe. Het gevolg is dat de spanning op de arbeidsmarkt voor transport en logistieke beroepen toenam.

Personeelstekorten
In het eerste kwartaal van 2022 ervaart landelijk bijna 30 procent van de ondernemers in deze sector personeelstekorten.

Net als in de omliggende arbeidsmarktregio’s zijn er diverse (om)scholingstrajecten voor zij-instromers beschikbaar in de regio Gooi en Vechtstreek.

Buschauffeur
In januari 2022 is de allereerste Pouw Academy klas in de regio gestart waarin kandidaten worden opgeleid tot buschauffeur openbaar vervoer en touringcarvervoer.

Het scholingstraject voor de rijopleiding D bestaat uit theoretische onderdelen en praktijklessen. ProRail zoekt kandidaten die via een leerwerktraject uiteindelijk instromen in de functie van treinverkeersleider. 

Rijbewijs D
Voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben Randstad Boost en UWV in de regio Gooi en Vechtstreek een samenwerking lopen voor een opleidingstraject buschauffeur openbaar vervoer van drie tot vier maanden.

Kandidaten met een WW, Participatiewet (WWB), WAJONG of WIA/WGA-uitkering kunnen via deze weg hun rijbewijs D behalen.

Vergrijzing
Het gaat hier om een project ten behoeve van de landelijke vervangingsvraag ten gevolge van vergrijzing van het bestand van buschauffeurs.

Verder zijn er bij WMO-taxi, die werkt in de besloten personen- en leerlingenvervoer voor de regio, ook mogelijkheden.

Omscholen
Frank Boekschoten, adviseur werkgeversdiensten bij het Werkgeversservicepunt (WSP) regio Gooi en Vechtsteek: “De interesse van werkzoekenden in de regio Gooi en Vechtstreek om zich om te laten scholen en te gaan werken binnen de sector transport & logistiek lijkt vooralsnog vrij beperkt.”

“Door inzet van het scholingsbudget via UWV (b.v. STAP), regiogemeenten en via de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) hebben werkzoekenden uit de regio óók in deze sector op dit moment volop kansen op werk.”

Minder WW-uitkeringen
Eind maart verstrekte UWV in de regio Gooi en Vechtstreek 2.793 WW-uitkeringen. Dat is een afname met 1,8 procent (-52) WW-uitkeringen ten opzichte van februari dit jaar. Ten opzichte van een jaar eerder zijn er 1.377 uitkeringen minder (-33 procent). Er zijn ook minder uitkeringen dan in februari 2020, vlak voor de start van de coronacrisis (-24 procent). Dat geldt voor de meeste sectoren.

Uit de krant