Bedrijventerrein 't Plaveen, waar de controle plaatsvond. Beeld ter referentie.
Bedrijventerrein 't Plaveen, waar de controle plaatsvond. Beeld ter referentie. Foto: Google Maps

Illegale bewoning aangetroffen bij controle bedrijventerrein ’t Plaveen

Bedrijven

HUIZEN - Op verzoek van de burgemeester van Huizen vond op dinsdag 27 september een integrale controle plaats bij een aantal bedrijven op bedrijventerrein ’t Plaveen in Huizen. 

Het was een controle op de naleving van wet- en regelgeving zoals neergelegd in bouwvoorschriften, hygiëneregels, arbeidswetgeving en algemene veiligheids- en openbare orde-regelgeving.

Deelnemers integrale controle
De controle is uitgevoerd door het Bestuurlijk Interventie Team (BIT), waarin de zes regiogemeenten hun krachten bundelen om lokaal effectiever te kunnen handhaven.

Aan de controle werd deelgenomen door de gemeente Huizen, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Arbeidsinspectie en Liander. De controle werd ondersteund door de politie. Voorbijgangers en omwonenden werden met flyers geïnformeerd.

Verloop en vervolg van de controle
De controle is rustig verlopen. Naast drie kleine overtredingen van de milieuvoorschriften en drie overtredingen van de bouwvoorschriften werd in een tweetal bedrijfsunits illegale bewoning aangetroffen.

De ondernemers die de milieu- en bouwvoorschriften overtraden, krijgen een formele waarschuwing en krijgen te maken met een hercontrole. Naar het vervolg met betrekking tot de illegale bewoning wordt nog nader onderzoek gedaan. Na afloop van de integrale controle zijn de bedrijven weer vrijgegeven.

‘Gezond ondernemersklimaat’
Burgemeester Niek Meijer kijkt met tevredenheid terug op de integrale controle. “Als gemeente hebben we eerlijk en veilig ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Daar hoort controle nu eenmaal bij.”

“De meeste ondernemers begrijpen dat gelukkig, want ook zij hebben belang bij een gezond ondernemersklimaat.”

Veilig en eerlijk ondernemerschap
De gemeente Huizen hecht zeer aan veilig en eerlijk ondernemerschap. “Dat betekent dat regels worden nageleefd, er een gelijk speelveld is voor bedrijven en dat criminaliteit geen ruimte krijgt.”

“Samen met toezichthouders van andere overheidsdiensten zien we daarop toe. Dat wordt gedaan met integrale controles.”

De burgemeester vertelde meer over de controle en ondermijning in zijn blog:


Uit de krant