Foto: Bastiaan Miché

Uit schaamte niet naar de voedselbank

  Coronavirus

HUIZEN - Voedselbank Gooi & Omstreken gaat er vanuit dat mensen uit schaamte niet naar de voedselbank komen, ondanks het feit dat behoorlijk wat huishoudens financieel in de problemen zijn geraakt door de coronacrisis. Inmiddels is het aantal huishoudens dat een voedselpakket krijgt wel al behoorlijk toegenomen en nieuwe aanvragen komen nog steeds binnen.

“Anderen hebben weer het idee dat als zij een eigen huis of andere bezittingen hebben, zij niet in aanmerkingen komen voor hulp. De voedselbank kijkt alleen naar inkomsten en uitgaven, niet of iemand een eigen huis, auto, et cetera heeft”, laat voorzitter Hans van Heesewijk weten.

Besteedbaar inkomen
“Wij zijn geen overheidsinstelling waar je eerst al je bezittingen moet verkopen voordat je in aanmerking komt voor hulp. De bedoeling is dat men na korte of langere tijd weer zonder onze hulp kan.” Bij de voedselhulp gaat het om het besteedbare inkomen. Van het inkomen worden een aantal vaste lasten afgetrokken, zoals de huur, verzekeringen en zorgverzekeringspremie.

“Op de website van de voedselbank staan de normen die gehanteerd worden voor de verstrekking van een voedselpakket. Mensen die zich schamen om een pakket op te halen uit angst te worden herkend, kunnen ook in een andere plaats een pakket ophalen. De voedselbank heeft uitgiftepunten in Baarn, Laren (BEL), Hilversum, Huizen, Soest en Weesp.”

Voedselpakket
“Indien er in de woonplaats geen eigen hulpverlener is, kan een van de inloopspreekuren in Hilversum, Huizen of Weesp bezocht worden. Bij een verzoek om hulp wordt in principe een voedselpakket gegeven. Afhankelijk van de situatie kan ook besloten worden dat iemand vier weken lang een voedselpakket krijgt, in afwachting van een officiële aanvraag.”

“Het is jammer als mensen verder in de problemen raken door betalingsachterstanden of gewoon niet genoeg te eten hebben. Alle informatie en een rekenhulp om te checken of men in aanmerking zou komen voor een pakket staan op onze website www.voedselbankgooi.nl.”

Meer berichten