Foto: GGDGV
corona

GGD G&V: met vragenonderzoek achterhalen wat de coronacrisis betekent voor inwoners

  Coronavirus

REGIO - Het vierjaarlijkse, grootschalige vragenlijstonderzoek van de GGD Gooi en Vechtstreek, de Gezondheidsmonitor, gericht is op de gezondheid en leefstijl van volwassenen vanaf 18 jaar en ouderen is vandaag verstuurd en ziet er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren.

“Nu we middenin de coronacrisis zitten, is dit onderzoek nog belangrijker geworden. Want: hoe beïnvloedt ‘het nieuwe normaal’ de geestelijke en fysieke gesteldheid van mensen? En: hoe kunnen we daar met nieuw beleid op inspelen?”, aldus de GGD.

25.000 inwoners van de regio ‘t Gooi en de Vechtstreek hebben de uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. Het CBS heeft voor de GGD personen geselecteerd die een vragenlijst ontvangen. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Lijst invullen
Het is - volgens de GGD - belangrijk om de vragenlijst in te vullen. Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Het is niet verplicht om de vragenlijst in te vullen. GGD Gooi en Vechtstreek stelt deelname wel zeer op prijs.

“Deelname is belangrijk, want met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente haar gezondheidsbeleid en activiteiten beter aanpassen op de behoeften en vragen van de inwoners.” De gegevens van de deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Samenwerking
Alle GGD’en doen sinds 2012 mee aan de Gezondheidsmonitor die eens in de vier jaar plaats vindt. Door de samenwerking van GGD’en, GGD GHOR Nederland, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Deze organisaties werken nauw samen om de verschillende gegevensverzamelingen op elkaar af te stemmen om ze lokaal, regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te kunnen vergelijken.

Meer berichten