'Plassenlandschap' van Johan Herman Marius Schmüll uit 1939, collectie Gemeente Hilversum.
'Plassenlandschap' van Johan Herman Marius Schmüll uit 1939, collectie Gemeente Hilversum. (Foto: Peter Peeters)
video en liedje

Groen Gooi in het Huizer Museum: het Naardermeer

  Cultureel

HUIZEN - De tentoonstelling Groen Gooi is tot en met 30 september te zien in het Huizer Museum aan de Achterbaan 82. De tentoonstelling maakt deel uit van het Erfgoedfestival Groen in Gooi & Vecht.

De tentoonstelling belicht op verschillende manieren de negen landschappen die onze regio rijk is. In een serie verhalen vertellen we daar meer over. Deze week staat het open water in de regio centraal.

Naardermeer
De regio heeft natuurlijk maar één open water en dat is het Naardermeer. Niet ontstaan door een uit de hand gelopen veenontginning, maar doordat de onbedijkte Vecht bij hoge waterafvoer 4000 jaar geleden steeds meer van haar venige oevers afsloeg.

Rond 1900 was er een plan om hier afval van Amsterdam in te storten. Maar de pas opgerichte Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten kocht het aan. De georganiseerde natuurbescherming was 'geboren'.

Otter
Er stroomt schoon kwelwater uit de Gooise heuvelrug in het Naardermeer. Dat zorgt voor veel bijzondere plant- en diersoorten. Sinds kort is de otter zelfs weer terug!

Het is een open landschap, met water, rietland en moerasbos. Natuurmonumenten laat rond het Naardermeer geleidelijk meer moerasbos ontstaan voor nog meer variatie in de natuur.

Legendarisch
Het Naardermeer is legendarisch en al veel bedreigingen zijn gekeerd. Vervuild landbouwwater kon grotendeels buiten het gebied worden gehouden en wegenplannen werden aangepast om het gebied te ontzien.

Ons eerste Nederlandse Natuurmonument, een natuurparel. Beroemd van de schoolplaat en de vroegere lepelaars, nu door de aalscholverkolonie.

Regionale collecties
Hoe regionale collecties elkaar aanvullen en zo het historische verhaal vertellen is goed te zien bij de presentatie van dit landschap op de tentoonstelling in het Huizer Museum.

In de tentoonstelling hangt een volledig gerestaureerde parel van Johan Herman Marius Schmüll (1882-1958). Hij was aanvankelijk verfhandelaar maar werd later schilder en tekenaar, en was een autodidact.

Plassenlandschap
Hij is geboren in Amsterdam en woonde tussen 1925 en 1958 in Bussum. Zijn 'Plassenlandschap' verbeeldt het Naardermeer in de ochtendgloren.

Samen met het 'Naardermeer bij Maanlicht' van Evert Pieters uit de collectie Singer en een schilderij 'Langs de slootkant' van Johan Briedé uit de collectie van Stichting Kunstbezit 's-Graveland, illustreren zij het verhaal van het Naardermeer.

Met één werk was de impressie niet compleet. De schilderijen bij elkaar vertellen het verhaal. Zie ook HuizerMuseum.nl.


Met weer prachtige beelden en een liedje van Ernst van der Sloot.

Meer berichten