'Gezicht op de meent achter Blaricum' van David Schulman, 1900, collectie Hilversum.
'Gezicht op de meent achter Blaricum' van David Schulman, 1900, collectie Hilversum. (Foto: David Schulmann, collectie Hilversum)
video en liedje

Groen Gooi Huizer Museum: meenten en maten

  Cultureel

HUIZEN - De tentoonstelling Groen Gooi is tot en met 30 september te zien in het Huizer Museum aan de Achterbaan 82. De tentoonstelling maakt deel uit van het Erfgoedfestival Groen in Gooi & Vecht.

De tentoonstelling belicht op verschillende manieren de negen landschappen die onze regio rijk is. In een serie verhalen vertellen we daar meer over. Deze week het laatste landschap: meenten en maten.

Oude Zuiderzeekust
Meenten en maten liggen vooral langs de oude Zuiderzeekust en in het Eemdal. Een heel ander landschap dan de heide en de bossen, maar even belangrijk voor het gemengde landbouwbedrijf, want hier werd het vee gehoed en het hooi geoogst.

Meent betekent gemene grond, in het Gooi de gemeenschappelijke weidegronden van de boeren. Op deze gronden werden koeien en paarden geweid. Vanouds zijn de meenten een eldorado voor weidevogels zoals de grutto die nergens zo veel broedt als in ons land.

Hooilanden
Maatlanden zijn maai- en hooilanden; zo drassig dat hier geen vee kon worden geweid. Onbeschermd tegen stormvloeden van de zee, tot 1633. Toen werden er zomerkades aangelegd om afkalving van het land tegen te gaan. Na het hooien kon er in de zomer ook hier vee worden geweid.

Veel meenten zijn drooggelegd, soms opgehoogd, en woongebied geworden. De namen van de dorpswijken herinneren nog aan het vroegere landschap. Maar de regio kent nog steeds een prachtig weidegebied waar als vanouds in het voorjaar tureluurs door de lucht suizen: Eemland.

Schulman
In de tentoonstelling Groen Gooi hangen meerdere werken van David Schulman (1881-1966). Hij woonde en werkte hoofdzakelijk in Laren en is exponent van de Larense School. Hij schilderde, aquarelleerde en tekende veel Gooise winterlandschappen, in de omgeving van Loosdrecht, en langs de Zuiderzee.

Schulman laat ons in deze tentoonstelling zien hoe fraai de weidegronden en hooilanden langs de Zuiderzee destijds waren. Hier zijn verder maar weinig beelden van: bos, heide en plassenlandschap waren als motief meer geliefd.

Burgemeester
Er zijn meerdere werken van hem te zien, zoals 'Zuiderzee bij Huizen', 'Hooitijd in Eemland', dat normaal in de werkruimte van Blaricumse burgemeester hangt en 'Gezicht op de meent achter Blaricum'.

Dit komt uit de collectie Gemeente Hilversum die staat opgeslagen in het Raadhuis in Hilversum en al jaren niet meer te zien geweest. Zie ook HuizerMuseum.nl.

'Wat was de Meent toch groen, zo vlak en groot', zingt Ernst van der Sloot in deze video.

Meer berichten