[huizer dialect]'n Bietjen naekaauwen over de Pasar Malam en aar nijws | Nieuwsblad voor Huizen
Ze hemmen vurral vuul trommels.
Ze hemmen vurral vuul trommels. (Foto: Bob Awick)
huizer dialect

'n Bietjen naekaauwen over de Pasar Malam en aar nijws

  Cultureel

HUIZEN - Zaeterdag de 29sten wurden d'r weer 'n Pasar Malam ëhouwen in de Oësterméënt, daer wurden kónd van ëdaen teminsten. 'n Pasar Malam betekert in 't Indies en Malais 'aauwudwinkel', en da's toch echt wat aarst as wat dat bij de Oësterméënt was. 't Was evegoeëd neutig hoor, mar de naam klopten nijt!

D'r stungen 'n hoëp kraempies mót vurral vuul eten en aar gedoo uit Indië uit, daer mós 't an dooën denken teminsten. 't Staet mijn nooit zoë arrëg al dat vlais in de zónne, de blaauwe vliegen zitten d'r mar zoë óp nij. 't Weertjen dee oëk an de oëst denken, bel heerokken wat 'n hette, gien weer vur 'n blanke.

D'r was meziek, eerst van 'n 'ouwere jóngere' neum ik dat mar, 'n ouwe kaerel mót z'n haeren in 'n start óp z'n rugge. Dee zal wel gien centen meer ëhad hemmen vur de kapper, aarst loëp je toch zoë nijt langest de weg nij. 'k Veun d'r nijt echt vuul an wat of tie zung, nijt zoë mijn gedoo.

Nae hum spølden d'r weer wat are minsen, dee wazzen beter an te horen, en daer gungen oëk 'n dot vrouwminsen 'n bietjen mót d'rlui kóngt vur staen draeien, ze kónnen nijt stille staen, dat neumen ze dansen. 't Mins veun 't oëk wel wat, gien verstangd nij. Meutje Waim zou ëzaid hemmen; 'dee het 'n tórretjen in d'r hoëfd'.

Too hullie uitëspøld wazzen mós Massada óptreejen, dat binnen 'n paar Ambonezen hier uit 't darp uit dee al jaren mót mekaar meziek maken. Ze binnen ainde '70-er jaren begunnen, en al verschaien keren verangerd van minsen dee d'r in miespølen. Ze hemmen vurral vuul trommels, dee hadden ze vroger daerzoë in 't oerwoud oëk mót je denken, de tam tam, dat neumen hullie óp z'n steeds 'percussie'.

't Klunk merakels goeëd wat ovve ze spølden, en d'r stungen oëk 'n dot minsen te luisteren, evegoeëd 't zoë warm was.

Dee jónges van Massada stungen recht in de zónne te spølen, mar dee zallen wel éëngaal in de zónne staen, want ze wazzen allemol knap bruin. D'r kwam oëk nog 'n kijerkoor an te pas, al ze leven neutig azze dee kijer miezingen mót zoë'n band nij, wat zallen dee ouwers groës ëweest hemmen.

Nae 'n poësien bin 'k veder ëleupen, want ik houwden 't gien meer uit in dee hette.

Hoo of 't veder ovvëleupen is weet ik nijt, mar 'k had zoë ëdocht dat ze 't zónger mijn oëk wel redden zouwen.

Too 'k thuiskwam het 't mins metéënen 'n paar nemmers warm water in de tail ëgooid en kón 'k d'r in, ze zai da 'k stunk waar ik leup. Ze is al ze leven zoë vrindelijk vur m'n nij …

Aar nijws

'k Het ëlezen dat je mót de Huizerdag zelf zingen maggen óp 'n podium. Dan mag ik 't mins wel vastbijnden an 't arrecht, aarst wul ze oëk nij, en 't is nijt óm an te horen hoo of ze zingt …

HuiZpop kómt are jaar oëk weer in 't darp, da's van dee werreldse meziek, deur vuultijs langhaerig tuig.

Teugenover de Lidl, bij dat lullëke gebouw wat ovve ze 'n disco neumen, wullen ze nijwe wooëningkies gaen bouwen. 't Is nou zoë'n vertesteweerd zeutjen, 't kan d'r aigelijk alléënig mar van ópknappen.

Vlede week is Henny Vos, nae 48,5 jaar, d'r mie uitëscheeën bij Turnlust as gymmestiekjuf. As ik heur was, was 'k nog mar 1,5 jaar deurëgaen, dan had ze 'n mooi róngd getal vol maken kannen nij. Kassuwéël dat ze d'r nou al mie óphoudt, ze is net 74. 'k Het vur jaren vróm oëk nog bij d'r ëgymd.

De rechtszaak teugen de moordenaars van Ronald Bakker is oëk begunnen. Dee man wurden vur bijkangs 4 jaar vróm hier in 't darp vur z'n huis vanof 'n vurbijrijende motor doëdëscheuten. 'k Weet nijt of 't een echte Huizer was, 'k het um nijt ëkend.

Kréëlis van lange Kees van Wessel Spek

Een beetje napraten over de Pasar Malam en ander nieuws

Zaterdag de 29ste werd er weer een Pasar Malam gehouden in de Oostermeent, zo werd bekend gemaakt tenminste. 'n Pasar Malam betekend in het Indonesies en Maleis 'avondwinkel', en dat is toch echt wat anders als wat bij de Oostermeent was. 't Was desondanks erg gezellig, maar de naam klopte niet!

Er stonden veel kraampjes, met vooral veel eten en andere dingen uit Indonesië, die indruk moest het althans wekken. Ik houd nooit zo van al dat vlees in de zon, je hebt al snel last van blauwe vliegen erop hè. Het weer deed ook aan 'de Oost' denken, ontzettend wat een hitte, geen weer voor een blanke.

Er was muziek, eerst van een 'oudere jongere' noem ik dat maar, een oudere heer met een staart op zijn rug. Die zal wel geen geld meer gehad hebben voor de kapper, anders loop je er toch niet zo bij. Ik vond er niet veel aan, niet zo mijn genre.

Na hem speelden er weer andere mensen, dat klonk een stuk beter, en daar gingen ook verschillende dames bij staan swingen, ze konden niet stil staan, dat noemt men dansen. Mijn vrouw leek het ook wel wat, geen verstand hè. Tante Wil zou gezegd hebben; 'die heeft een torretje in haar hoofd', oftewel die is stapelgek.

Nadat die mensen uitgespeeld waren moest Massada optreden, dat zijn een aantal Zuid-Molukse Huizers die al jaren samen muziek maken. Ze zijn eind 70-er jaren begonnen, en inmiddels diverse keren van bezetting gewijzigd. Ze hebbel vooral veel trommels, die hadden ze vroeger in de jungle waarschijnlijk ook, de tam tam, dat noemen zij in het ABN 'percussie'.

't Klonk erg goed wat ze ten gehore brachten, en ondanks de warmte stond er veel publiek.

Die jongens van Massada stonden pal in de zon te spelen, maar die zullen wel regelmatig in de zon spelen, want ze waren allemaal best bruin. Er deed op een gegeven moment ook een kinderkoor mee, altijd leuk als kinderen meezingen met zo'n band hè, wat zullen hun ouders trots geweest zijn.

Na een tijdje ben ik verder gelopen, want ik hield het niet meer uit in die hitte. Hoe het verder afgelopen is weet ik niet, maar ik had zo gedacht dat ze het zonder mij ook wel zouden redden.

Toen ik thuiskwam heeft mijn vrouw direct een paar emmers warm water in de teil gegooid en kon ik erin, ze zei dat ik stonk waar ik liep. Ze is altijd zo vriendelijk tegen mij hè …

Ander nieuws

Ik heb gelezen dat je met de Huizerdag zelf mag zingen op een podium. Dan mag ik mijn vrouw wel aan het aanrecht vastbinden, anders wil die ook hè, en het is niet om aan te horen hoe die zingt …

HuiZpop komt volgend jaar ook weer in het dorp, dat is van die wereldse muziek, veelal ten gehore gebracht door van dat langharige tuig.

Tegenover de Lidl, bij dat lelijke gebouw wat ze een disco noemen, wil men nieuwe woningen gaan bouwen. Het is momenteel zo'n verwaarloosde bende, dat het er eigenlijk alleen maar van kan opknappen.

Verleden week is Henny Vos, na 48,5 jaar, bij Turnlust gestopt als gymnastieklerares. Als ik haar was, was ik nog maar even 1,5 jaar doorgegaan, dan had ze er een mooi rond getal vol kunnen maken hè. Heel bijzonder dat ze er nu al mee stopt, ze is pas 74. Jaren geleden heb ik ook nog bij haar gegymd.

De rechtszaak tegen de moordenaars van Ronald Bakker is begonnen. Die man werd werd bijna 4 jaar geleden hier in het dorp voor zijn huis vanaf een voorbijrijdende motor doodgeschoten. Ik weet niet of het een echte Huizer was, ik heb hem niet gekend.

Meer berichten