Er was voor een muzikaal onthaal gezorgd bij de bespreking van de conceptcultuurnota door de betrokken mensen.
Er was voor een muzikaal onthaal gezorgd bij de bespreking van de conceptcultuurnota door de betrokken mensen. (Foto: Bob Awick)

Snel starten met cultuurplatform en cultuurnota aanscherpen

  Cultureel

HUIZEN - Ruim een jaar geleden nam een raadswerkgroep, bestaande uit raadsleden uit alle politieke partijen, het initiatief om op 22 november 2018 een raadspodium te houden.

Van betrokkenen wilde zij horen wat er speelt en leeft op het gebied van cultuur. Vervolgens besloot deze raadswerkgroep zelf een nieuwe cultuurnota te maken.

De conceptversie werd afgelopen donderdag besproken met de mensen die in Huizen bij kunst, cultuur en erfgoed betrokken zijn.

Cultuur verbindt
"Cultuur verbindt omdat het de interactie tussen mensen uit alle lagen van de samenleving bevordert. Het geeft mensen uit Huizen de kans om elkaar te ontmoeten en te participeren in de Huizer samenleving", zo begint de conceptcultuurnota.

"Cultuur draagt ook bij aan meer zelfvertrouwen, ontplooiing, het ontdekken en uitbouwen van talenten en het uitdrukken van meningen en waarden. Zo levert cultuur een bijdrage aan het bevorderen van de sociale samenhang in de gemeente en aan de leefbaarheid van wijken en buurten."

Tien ambities
Deze conceptcultuurnota gaat gelden voor 2020 tot en met 2023. Er zijn onder andere tien ambities in genoemd die in 2023 zouden moeten zijn gerealiseerd.

Deze tien ambities werden afgelopen donderdag besproken met alle betrokkenen. De meeste hadden een jaar eerder tijdens het raadspodium al iets verteld over over wat zij doen of wat zij als visie zagen voor het cultuurbeleid in Huizen.

Lees verder in de digitale editie

Meer berichten