't Dee mijn 'n bietjen an de winkel van sinkel denken.
't Dee mijn 'n bietjen an de winkel van sinkel denken. (Foto: Kréëlis)
Huizer dialect

'n Bietjen naekaauwen over de 'Geef en Neemwinkel' in 't Vurónger

  Cultureel

Vur 'n poësien vróm las 'k ëries in 't Nijwsblad vur Huizen dat 'r in 't Vurónger 'n 'Geef en Neemwinkel' zit. 'k Vreug m'n aigen of wafferen 'n winkel of dat is, 'k had 'r nog nooit van ëhoord.

In de krant stung dat 't vur minsen is dee 't nijt zwaei hemmen, mar dat schijnt nijt waar te wezen, iederéën kan d'r terecht. Wéël bepaelt ómmerst wéël 't wel of nijt zwaei het, ze kannen meuëlijk naer je belastingangifte vragen, da's netuurlijk flaauwekul .

't Is nijt da'k nijwsgierig bin, mar 'k wou aigelijk toch best 'n bietjen 't naetjen van de kous weten. Je vølen dum al ankómmen netuurlijk, 'k bin d'r effen óp an ëweest.

't Is 'n prachtige winkel in 't buurthuis Vurónger, an de Schooëlstraet 6, hier in 't darp. 't Dee mijn 'n bietjen an de winkel van sinkel denken, zoë azze we dat vroger neumden. Ze hemmen vuul kleren, mar bevurbéëld oëk spølgoeëd, en net wat of t'r ëbrocht wurdt. 'k Zag bevurbéëld oëk kralies, kettingen en ringetjies en meer van dat gedoo. Je kannen d'r dus aigelijk van alles teugekómmen, 't is mar net wat of t'r ëbrocht wurdt. Ze binnen dus héëlemol ofhankelijk van wat ovve de minsen brengen, mar d'r schijnt genógt ëbrocht te wurren, de winkel hangt goeëd vol teminsten.

'k Vijn 't héël goeëd bedocht dat spulletjies dee nog goeëd binnen nijt weg-ëgooid wurren. De gróngdstoffen raken 'n keer óp, we mótten as 't kan 'dingen' 'n tweede leven geven.

Vurdatte ze daer dee mooie winkel hadden zatten ze boven, hoorden ik, mar dat was 'n héël ainde klainder. Iederéën mós dan oëk óp boven an netuurlijk, vur parte minsen best lastig, en d'r leupen nog welderies minsen deur de winkel deur dee in de ketoren daerachter wezen mózzen. Ze wazzen zoë blij as blik too ze óp beneden an móggen. Ze hemmen mót z'n allen zelf de winkel 'n bietjen ópëknapt en de muren ësausd, 't ziet 'r allemol toetefek uit.

't Is aigelijk zoë'n bietjen de bedoeëling dat je wat brengen, en wat aarst mie vróm óp huis an nemen. Daervandaan datte ze 't 'Geef en Neemwinkel' neumen mót je denken. As je niks te geven hemmen kaj-je oëk 'n paar centen óp 'n schutteltjen leggen, mar da's gien mótten. Je kannen dus zoë wat mienemen zónger dat je wat innëleverd of betaald hemmen, waar vijn je vandaag an de dag zoë'n winkel nij? Je maggen oëk gewooën effen binnekómmen vur 'n praatjen, ze binnen nijt zoë meuëlijk.

't Schijnt oëk datte ze 'n dot vaste klanten hemmen dee héël dikkels langest kómmen óm effen te kijken of t'r nog wat bij zit vur ze, neutig. Zoë of en too wurdt 'r welderies 'n cake of kookies ëbrocht deur klanten, dee ze vuultijs zelf ëbukken hemmen, zoë neutig nij. Dat binnen netuurlijk héël tevreejen klanten, aarst gae je gien kook of cake uitdéëlen.

An de bar kaj-je 'n bakkie koffie halen vur nijt tevuul centen, € 0.75 óm persies te wezen, daer kaj-je je aigen oëk gien buil an vallen nij.

De héële winkel wurdt deur vrijwilligers draeiende ëhouwen, van de winkel óp dooën tot stofzuigen, failen en raemen lappen an too. 's Maandas, dijnsdas, en dónderdas is de winkel óp van tien uren of tot an twaalf uren an too. 's Zaeterdassmarrëges is tie de eerste en de darde zaeterdag van de maand óp, oëk van tienen tot twaalëven.

'k Zou zeggen; gae deries 'n keertjen langest en kijk of t'r wat vur je bij zit, ze hemmen de koffie klaerstaen!

Bijkangs alle dagen staenen d'r are minsen te helpen, mót z'n allen is 't 'n héël ploogien, hullie neumen dat óp z'n steeds 'een team'.

Kréëlis van lange Kees van Wessel Spek

Een beetje napraten over de 'Geef en Neemwinkel' in 't Vurónger

Een poosje geleden las ik eens in het Nieuwsblad voor Huizen dat er in het Vurónger een 'Geef en Neemwinkel' zit. Ik vroeg mezelf af wat voor een winkel dat is, ik had er nog nooit van gehoord.

In de krant stond dat het voor mensen is die het niet breed hebben, maar dat schijnt niet waar te zijn, iedereen kan er terecht. Wie bepaalt immers wie het wel of niet breed heeft, ze kunnen moeilijk naar je belastingaangifte informeren, dat is natuurlijk onzin.

Het is niet dat ik nieuwsgierig ben, maar ik wilde eigenlijk toch best het naadje van de kous weten. Je voelt hem al aankomen natuurlijk, ik ben er even naartoe geweest.

't Is een prachtige winkel in het buurthuis Vurónger, gelegen aan de Schoolstraat 6, te Huizen.

Het deed mij een beetje aan de winkel van sinkel denken, zoals we dat vroeger noemden. Ze hebben veel kleren, maar bijvoorbeeld ook speelgoed, en net wat er gebracht wordt. Ik zag bijvoorbeeld ook kralen, kettingen, ringetjes en allerlei bijouterieën. Je kunt er dus eigenlijk van alles tegenkomen, 't is maar net wat er ingebracht wordt. Ze zijn dus volledig afhankelijk van wat de mensen brengen, maar er schijnt genoeg gebracht te worden, de winkel hangt goed vol tenminste. Ik vind het heel goed bedacht dat spullen die nog prima in orde zijn niet weggegooid worden. De grondstoffen raken een keer op, we moeten, indien mogelijk, spullen een tweede leven geven.

Voordat ze daar die mooie winkel hadden zaten ze boven, hoorde ik, maar daar was de ruimte aanmerkelijk kleiner. Iedereen moest dan natuurlijk naar boven, en dat is voor sommige mensen best ingewikkeld, en er liepen ook nog weleens mensen dwars door de winkel heen die in de achterliggende kantoren moesten zijn. Ze waren zo blij als kinderen toen ze naar beneden mochten verhuizen. Ze hebben met z'n allen zelf de winkel enigszins opgeknapt en de muren gesausd, het ziet er allemaal piekfijn uit.

Het is eigenlijk de bedoeling dat je iets brengt, en wat anders mee naar huis neemt. Om die reden noemen ze het 'Geef en Neemwinkel', veronderstel ik. Als je niets in te leveren hebt, kan je ook een klein bedragje op een schoteltje leggen, maar dat is geen verplichting. Je kan dus zo wat meenemen zonder dat je wat ingeleverd of betaald hebt, waar vind je tegenwoordig zo'n winkel hè?

Je mag ook gewoon even binnenwippen voor een praatje, ze zijn niet zo moeilijk.

't Schijnt ook dat ze nogal wat vaste klanten hebben die vaak langskomen om te kijken of er nog iets bij zit voor ze, leuk. Zo nu en dan wordt er weleens cake of koek gebracht door klanten, die ze meestal zelf gebakken hebben, aardig hè. Dat zijn natuurlijk zeer tevreden klanten, anders gaan ze geen koek of cake uitdelen.

Bij de bar is de mogelijkheid om een kopje koffie te bestellen voor een zacht prijsje, € 0.75 om precies te zijn, daar kan je je ook geen buil aan vallen hè.

De hele winkel wordt door vrijwilligers gerund, van de winkel openen tot stofzuigen, dweilen en het lappen van de ramen aan toe. 's Maandags, dinsdags en donderdags is de winkel open van tien tot twaalf uur. 's Zaterdags is de winkel de eerste en de derde zaterdag van de maand geopend, ook van tien tot twaalf.

Ik zou zeggen; ga er eens een keertje langs en kijk of er iets van je gading bij zit, ze hebben de koffie klaar!

Bijna elke dag zijn er andere mensen werkzaam, met zijn allen is het een hele ploeg, zij noemen dat een team.


Meer berichten