Dee trekker was echt 'n echte Porsche
Dee trekker was echt 'n echte Porsche (Foto: Kréëlis)
huizer dialect

'n Bietjen naekaauwen over eten bij 't Gezóngdhaidscentrum bij 't Holleblók

  Cultureel

'k Fietsten de twijntigsten maert, de dag dat køning Willem z'n toospraak houwden, over 't plaintjen bij winkelcentrum 't Holleblók. 'k Kóm daer éëngaal langest as 'k an 't fietsen bin. Fietsen dooën ik bijkangs alle dagen, aarst loep ik 't mins mar vur d'r béënen en greui ik dicht, zait ze ... 't Mins is nijt mals, as dee zait da'k fietsen mót, dan gaen ik vuultijs ómslag. 't Is nijt dat ze zoë groët is, mar ze kan iezelig harde slaen ... 'n Bietjen bewegen kan trouwes oëk héël gien kwaad mót je mar denken.

Too 'k 't plaintjen óp kwam stung d'r 'n héël ouwe trekker, 'n bietjen bij 't gezónghaidscentrum wat of daer zit, vur de deur. De trekker had nog 'n groëte anhanger achter dum an, en dee bleek vol mót allerlai eten te zitten … Óm 't héële gedoo wazzen roëd mót witte linten ëspannen, zoëdat 'r gien minsen te dichtbij kómmen zouwen, dat zie je meer vandaag an de dag, sins 't corona-virus d'r is za'k mar zeggen.

'k Gung dee trekker deries goeëd bekijken, wat 'n neutig ding dat dat was, 't was een Porsche … 'k Het nooit gien beter ëweten as datte dee sportwages maakten, gien trekkers, mar 't was echt 'n echte Porsche. 'k Kón 't kwanig ofwónderen allemol. Nooit ëweten datte ze oëk are dingen as sportwages bouwden, mar 't beurt vaker da'k dingen nijt weet …

Dee jooën van wéël of tie was wou netuurlijk nijt dat iederéën mót z'n vieze tengels an z'n trekker zat en had 'r daeróm 'n héël mooi briefien annëhungen. Óp 't briefen stung; 'n antieke trekker is net as 'n aar z'n mins, je maggen d'r wel naer kijken mar d'r nijt an kómmen'. 'k Veun dat héël knappies ëzaid van dum, en mós aigelijk wel lachen, goeëd bedocht za'k mar zeggen.

D'r stung oëk nog 'n bord teugen z'n anhanger an waar óp stung dat 't 'Crêpe's' wazzen dee die brengen kwam, vur de TOPPERS van 't gezóngdhaidscentrum. Gien idee wafferen dingen of dat binnen, mar 't zal in alle gevallen wel te eten wezen, aarst had ie 't nijt mie-ëneumen schat ik zoë. Volges m'n mins binnen 't 'n soort van dunne pangkooken, 't temper wurdt alléënig wat aarst ëmaakt. Hij veun dat dee minsen wel wat knaps eten móggen, dat hadden ze volges hum wel verdiend, dat was 'k wel mót 'um éëns.

Je mótten mar denken dat zoë'n jooën oëk óp 'n knappe menier van z'n eten of mót nij, en vuul knapper as zoë kan 't kwanig, dee minsen verdienen 't óm 'n bietjen verwend te wurren.

Dat 't metéënen 'n goeëie reclame vur dum is, is netuurlijk mooi mie-ëneumen, en kan héël gien kwaad. 'n Óngernemer mót wel óngernemend wezen, aarst dooët ie z'n naam gien eer an.

Hij neumt z'n bedrijf Jacquet- Events, dat zal wel zoë'n Sjaak z'n gebeurtenissen of zoë betekeren, 'k weet 't nijt zoë persies, vuul veder as Huizers bin 'k nooit ëkómmen.

Hij zit in Blarrecóm mót z'n bedrijf, an de Achterom 8.

Kréëlis van lange Kees van Wessel Spek

Een beetje napraten over eten bij 't Gezondheidscentrum bij 't Holleblok

Ik fietste twintig maart, de dag dat koning Willem z'n toespraak hield, over het pleintje bij winkelcentrum 't Holleblok. Ik kom daar regelmatig langs als ik aan het fietsen ben. Fietsen doe ik bijna elke dag, anders loop ik mijn vrouw maar voor de voeten en word ik te zwaar, zegt ze … Mijn

vrouw is niet de makkelijkste, als zij zegt dat ik moet gaan fietsen, dan ga ik meestal meteen. 't Is niet dat ze zo groot is, maar ze kan verschrikkelijk hard slaan … Een beetje bewegen kan overigens heel geen kwaad natuurlijk moet je maar denken.

Toen ik het pleintje op kwam stond er een heel ouwe tractor, een beetje bij het gezondheidscentrum aldaar, voor de deur. De tractor had nog een grote aanhanger achter zich aan, en die bleek vol met allerlei voedsel te zitten … Om het hele spul waren rood/witte linten gespannen, zodat de mensen op gepaste afstand zouden blijven, dat zie je vaker momenteel, sinds het corona-virus de kop opgestoken heeft zeg maar.

Ik ging die tractor eens goed bekijken, wat een leuk ding was dat, het was een Porsche … Ik heb nooit beter geweten dan dat Porsche sportauto's bouwde, geen tractoren, maar het was echt een echte Porsche. Ik kon er nauwelijks over het geheel uit.Nooit geweten dat ze ook andere dingen dan sportauto's bouwden, maar het komt vaker voor dat ik dingen niet weet …

De jongeman die de eigenaar was wilde natuurlijk niet dat iedereen met z'n vuile handen aan zijn tractor zat en had er daarom een heel mooi briefje aangehangen. Op het briefje stond; 'een antieke tractor is net als de vrouw van een ander, je mag er wel naar kijken maar er niet aan komen'. 'k Vond dat heel mooi verwoord van hem, en moest eigenlijk wel lachen, goed bedacht volgens mij.

Er stond ook een bord tegen de aanhanger aan waarop stond dat het 'Crêpe's' waren die hij kwam brengen, voor de TOPPERS van het gezondheidscentrum. Geen idee wat dat zijn, maar het zal in ieder geval wel te eten zijn, anders zou hij het vermoedelijk niet hebben meegenomen, denk ik. Volgens mijn vrouw zijn het een soort van dunne pannenkoeken, het beslag wordt alleen wat anders gemaakt. Hij vond dat die mensen wel wat fatsoenlijks mochten eten, dat hadden ze volgens hem wel verdiend, en dat vond ik ook wel.

Je moet je realiseren dat zo'n jongeman ook op een nette manier van zijn eten af moet hè, en veel beter dan zo kan het nauwelijks, deze mensen verdienen het om een beetje verwend te worden.

Dat het tegelijkertijd een goeie reclame voor hem is, is natuurlijk mooi meegenomen, en kan heel geen kwaad. Een ondernemer moet wel ondernemend zijn, anders doet hij zijn naam geen eer aan.

Hij noemt zijn bedrijf Jacquet-Events, dat zal wel zoiets als Sjaak zijn evenementen of iets dergelijks betekenen, ik weet het niet exact, veel verder dan het Huizer dialect ben ik nooit gekomen.

Het bedrijf is gevestigd aan de Achterom 8 in Blaricum.

Meer berichten