Het Huizer Museum gaat niet op 1 juni weer open.
Het Huizer Museum gaat niet op 1 juni weer open. Foto: Carin van den Berg

Huizer Museum dit jaar waarschijnlijk niet meer open

Cultureel corona

HUIZEN - Musea mogen vanaf 1 juni 12.00 uur open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Het Huizer Museum houdt echter haar deuren voorlopig gesloten en het is nog maar de vraag of ze dit jaar nog wel open gaan.

"We hebben daar twee redenen voor", legt Kees Teeuwissen, voorzitter van het bestuur van de Stichting Huizer Museum, uit. "Ons museum is te klein om aan alle voorwaarden te voldoen die staan in het protocol van de Nederlandse Museumvereniging. Het lukt ons bijvoorbeeld niet om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. We hebben de regioconservator er naar laten kijken en het museum is te klein."

Risicogroep
De tweede reden is dat een groot deel van de groep vrijwilligers die het museum draaiende houden in de risicogroep zit. "Een fors aantal wil niet in het museum aanwezig zijn en dat begrijpen wij. Dat is vanwege hun eigen veiligheid. En zonder die vrijwilligers kunnen we onze functie ook niet goed vervullen."

Het museum verwacht dat de maatregelen nog wel even stand zullen houden en dat ze zelfs dit jaar niet meer open gaan. "We richten onze blik op volgend jaar. De expositie van werk van Eddy van Wessel die we dit najaar wilden houden, proberen we nu naar begin volgend jaar de verplaatsen. Ook dan weten we natuurlijk nog niet zeker of we wel open kunnen, het is een grove inschatting."

Inkomsten
Dat er nu geen bezoekers komen, betekent dat het museum 25 procent van haar inkomsten mist. "We missen niet alleen de kaartverkoop, maar ook de verkopen uit de museumwinkel." Het museum heeft inmiddels wel al aanspraken gemaakt op verschillende maatregelen die het Rijk heeft genomen. "We hebben de eenmalige uitkering van 4.000 euro aangevraagd en vragen een stuk loonkostensubsidie aan."

Het museum heeft inmiddels ook een gesprek gehad met wethouder Kunst en Cultuur Marlous Verbeek. "De regioconservator was daar ook bij, zodat we helder de stand van zaken konden laten zien. Ze vond het jammer, maar heeft begrip voor ons besluit. We moeten niet tegen alles in iets forceren."

Digitalisering
Het coronavirus legt echter niet alle werkzaamheden van het museum stil. "In nauw overleg met elkaar, waaronder de regioconservator, hebben we afgesproken om heel hard te werken aan de digitalisering van de collectie. We hopen dat we daar eind augustus, begin september mee klaar zijn. Dit werk kan grotendeels thuis gebeuren en dan is de collectie van het museum digitaal toegankelijk." Voor die digitalisering van de collectie gaat het museum nog sponsoren zoeken.

"In het najaar gaan we dan kijken hoe het verder kan. We hebben de gemeente in ieder geval gevraagd om voorlopig het onderzoek naar de verplaatsing van het museum stop te zetten. We willen eerst weten wat de consequenties van deze crisis voor het museum zijn. Het is zonde nu zoveel geld uit te geven, terwijl je niet weet wat de toekomst gaat brengen."

Financiële situatie
Het bestuur maakt zich zorgen over de financiële situatie van het museum. "We hebben al gevraagd of de gemeente bijvoorbeeld de belastingen die we betalen, willen kwijtschelden. Voorlopig kunnen we wel uitstel krijgen, maar verder is er nog geen besluit." De gemeente liet in antwoord op vragen van de PvdA weten, dat het nog wacht op Rijksregelingen, voordat ze besluit over verdere steun aan cultuurinstellingen.

Uit de krant