De onderzoekers en bibliotheekmedewerkers die bij het onderzoek betrokken waren.
De onderzoekers en bibliotheekmedewerkers die bij het onderzoek betrokken waren. Foto's: Bibliotheek hlb

Onderzoek bibliotheek naar opsporingssysteem verloren boeken

Cultureel

HUIZEN - Jaarlijks raken er ongeveer 38.000 boeken verloren in de 840 bibliotheken in Nederland. Dit heeft verschillende oorzaken; boeken worden op de verkeerde plek teruggezet of verdwijnen onder de sorteermachines. Ondanks dat er kastcontroles uitgevoerd worden kunnen boeken alsnog verloren raken.

Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum liet er onderzoek naar doen in samenwerking met die van Haarlemmermeer. Het vinden van deze boeken is namelijk tijdsintensief voor zowel de bibliotheekmedewerkers als bezoekers. Bezoekers willen zo snel mogelijk boeken vinden en maken vaak gebruik van het reserveringssysteem om de zoektocht te vermijden.

Ook is er geen standaard sorteermethode voor bibliotheken; er kan gesorteerd worden op achternaam, op genre en op actualiteit. Daarnaast levert de bibliotheek naast boeken ook andere uitleenbare objecten uit zoals films, software en magazines. Een goede methode om materialen snel te vinden, zou een aanwinst zijn.

Studenten
Bibliotheken worden gefinancierd vanuit de gemeente, maar kunnen subsidies van de gemeente, de provincie of het rijk aanvragen voor projecten. Dat deed de bibliotheek om studenten van Hogeschool Windesheim naar een concept te laten zoeken dat een oplossing kan bieden in project: Find my Book.

Stan ten Napel, Dennis Harderwijk, Kjell Arendsen en Tim Even presenteerden hun concept afgelopen vrijdag in de bibliotheek. Zij formuleerden als hoofdvraag: Wat is de meest geschikte oplossing voor het vinden van uitleenbare objecten in een bibliotheek binnen een zoekradius van tientallen centimeters?

Technologiën
De volgende technologieën zijn onderzocht en dat is wel wat technisch: GPS, RFID, WI-FI, BLE, LORA en UWB. Daarbij is gekeken naar de eigenschappen, nauwkeurigheid, infrastructuur, levensduur, formaat en het presenteren van de locatie. Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat RFID met de UHF-frequentie de meest geschikte oplossing is. Hier is ook een prototype voor opgesteld om de opstelling te kunnen simuleren en testen.

Op basis van hun bevindingen hebben de studenten geconcludeerd dat de gebruikte opstelling niet geschikt is voor een bibliotheek. Dit wil niet zeggen dat de methode niet geschikt zou zijn. Het gaat hier om de door de studenten gebruikte hardware.

Reader
Zolang de reader maar sterk genoeg is zou dit wel mogelijk moeten zijn, maar omdat het gebruikte prototype niet consistent verder kwam dan plank drie is het duidelijk dat het niet realiseerbaar is in de gebruikte opstelling. Daarbij was de samenwerking met de bestaande software niet goed en dat blijft een lastig punt.

De software voor deze kant-en-klare producten is over het algemeen minder makkelijk aan te passen waardoor men afhankelijk is van de leveranciers bij problemen en ook wat betreft de benodigde functionaliteiten. Er zal in samenwerking met bedrijven wel een specifieker prototype gemaakt moeten worden. Dit is nodig in verband met de sterkte van de antennes en readers zodat ze krachtig genoeg zijn om volledige boekenkasten te kunnen scannen. 

Toekomst
Voor de technologieën BLE en UWB zal er naar de toekomst gekeken moeten worden, omdat beiden technologieën nog een te grote tag hebben waardoor het niet geplaatst kan worden in een uit te lenen object. Daarnaast zijn er ook alternatieve methodes geadviseerd, waaronder het gebruik van RFID-matten, handscanners en een sterkere reader. Wie weet komt er naar aanleiding van het onderzoek ooit nog wel een systeem dat de boeken makkelijk opspoort.

Uit de krant

!