De poorten van het asielzoekerscentrum op Crailo sluiten 1 november.
De poorten van het asielzoekerscentrum op Crailo sluiten 1 november.

Bewoners asielzoekerscentrum vertrokken

Human Interest

HUIZEN - Het is over en uit met AZC Laren. De vluchtelingenopvang op Crailo sluit op 1 november haar deuren en vanmiddag vertrokken de laatste bewoners naar het Asielzoekerscentrum in Almere.

De bewoners werden vanmiddag uitgezwaaid door medewerkers van het COA en door de vele vrijwilligers die het afgelopen jaar actief waren in het centrum. Ook de Larense burgemeester Elbert Roest was er aanwezig.

Sfeer
"De sfeer in de groep was opgewekt. De meeste statushouders hebben inmiddels een woning toegewezen gekregen. De anderen hebben goede hoop binnenkort een woning te krijgen. Enkele mensen zijn nog in afwachting van hun verblijfsstatus", meldt de website van de gemeente Laren.

De Larense burgemeester: "Ik sta hier met gemengde gevoelens. De vroegtijdige sluiting van het centrum is door de raad van Laren unaniem ongewenst, maar we nemen ook hartelijk afscheid van een groep mensen die veel heeft meegemaakt."

Vrijwilligers
"Veel vrijwilligers hebben zich het afgelopen jaar met hart en ziel ingezet op Crailo. Daarvoor wil ik hen hartelijk bedanken. Ik hoop dat zij zich actief blijven inzetten om statushouders te begeleiden bij hun inburgering in de samenleving."

De gebouwen zullen leeg opgeleverd worden en de provincie heeft aangegeven de ontwikkeling van het terrein weer op te gaan pakken. Binnen enkele jaren zou er een nieuwe bestemming aan worden gegeven.

Vergoeding
De gemeente Laren wacht nog op de beslissing van het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) of er een vergoeding komt voor de al gemaakte kosten. Enkele andere gemeenten die hetzelfde meemaakten, hebben al besloten een schadevergoeding te gaan eisen.

Uit de krant