Foto: Bob Awick

Pleidooi VVD Huizen voor behoud Gooise Karavaan

  Mensen

HUIZEN - De lokale VVD-fracties van de BEL-gemeenten en Hilversum gingen de Huizer liberalen al voor. Maar nu zet ook de VVD in Huizen zich in voor behoud van de De Gooise Karavaan.

In maart vond de alweer dertigste editie van De Gooise Karavaan, waarbij bewoners van de Amerpoort een dagje door de regio mogen meerijden in een vrachtwagen, plaats. Maar het kan zomaar de laatste keer in deze vorm zijn, meldde de organisatie toen al. De politiebegeleiding was er dit jaar namelijk voor het laatst, vanwege het ontbreken van de benodigde financiële middelen bij het korps. De organisatie van het evenement acht begeleiding en  ondersteuning van de politie noodzakelijk voor een veilige afwikkeling, maar staat open voor alternatieven die een zelfde veiligheidsniveau opleveren.

In andere Gooise gemeenten steunde een ruime meerderheid van de gemeenteraad daar een motie van de VVD. Daarin krijgt de burgemeester van die gemeente het verzoek om met de politie Midden-Nederland en de  overige Gooise gemeenten te onderzoeken of gezamenlijk een oplossing gevonden kan worden voor de noodzakelijke begeleiding van de Gooise Karavaan, 'waardoor dit prachtige evenement kan blijven voortbestaan'.

Nu komt dus ook de VVD in Huizen met dit schriftelijke voorstel met als extra verzoek een zo spoedig mogelijke schriftelijke beantwoording. "De gemeente Huizen heeft sociale betrokkenheid met gehandicapten hoog in het vaandel heeft staan", aldus de liberalen. "De VVD-fractie is dan ook van oordeel dat initiatieven van burgers en bedrijven om hieraan invulling te geven door de gemeente moeten worden aangemoedigd en gefaciliteerd."

Meer berichten