Foto: Bastiaan Miché

Fractie meer klanten voedselbank in 2018

  Mensen

HUIZEN - Het totaal aantal cliënten van de Voedselbank Gooi & Omstreken was in 2018 (1024) een fractie hoger dan in 2017 (1012).

Het aantal nieuw ingeschreven cliënten (481) echter nam af met 13%. Het aantal cliënten uit vorige jaren dat in 2018 een pakket ontving (543), nam daarentegen toe met 19%.

Verwondert
De daling van het aantal in 2018 nieuw ingeschreven cliënten verwondert, omdat het percentage van de bevolking met een inkomen rond het bestaansminimum niet is gedaald, de moeilijk oplosbare schuldenproblematiek zeker niet is verminderd en bovendien de norm voor toekenning van een voedselpakket per 1 januari 2018 was verruimd.

43% van deze groep was binnen het jaar weer gestopt – een percentage dat in de loop der jaren steeds rond de 40% schommelt.

Eerdere jaren
Het aantal cliënten dat in eerdere jaren was ingeschreven maar nog niet uitgeschreven (543), is daarentegen weer gestegen met 19%. 51% van deze groep werd in 2018 uitgeschreven; van hen kreeg 23% gedurende 0,5-1 jaar een pakket, 23% gedurende 1-2 jaar en 4% 3 jaar of langer.

De gezinssamenstelling van de cliënten die eind december 2018 (nog) waren ingeschreven (532), was 50% alleenstaand zonder kinderen, 24% alleenstaand met kinderen, 22% (echt)paren met kinderen en 4% zonder kinderen. In de afgelopen jaren ging de meeste zorg uit naar gezinnen met kinderen die in armoede opgroeien.

Meer berichten