De kandidaat-technasia, waaronder Huizermaat.
De kandidaat-technasia, waaronder Huizermaat.

SG Huizermaat wil ook Technasium worden

  Mensen

HUIZEN - Scholengemeenschap Huizermaat wil met ingang van het schooljaar 2020-2021 Technasium aan kunnen bieden.

Het Technasium is een onderwijsstroom voor havo en vwo waarbij leerlingen in teams werken aan actuele, bètatechnische projecten van echte opdrachtgevers.

Kandidaat
De school is onlangs gestart met het introductieprogramma om het predicaat Technasium te verwerven. Samen met vijf andere middelbare scholen is Huizermaat verwelkomd als kandidaat-technasium door Stichting Technasium.

Als het introductieprogramma succesvol wordt afgerond dan kunnen in schooljaar 2020-2021 de eerste leerlingen op Huizermaat kiezen voor Technasium.

Toegevoegde waarde
Tanja de Ruijter, rector van Huizermaat ziet de toegevoegde waarde van het Technasium voor de leerlingen: "We zijn blij dat we zijn geselecteerd als kandidaat-technasium."

"Het technasiumonderwijs sluit heel goed aan bij onze onderwijskundige visie dat leren gebeurt met hoofd, hart en handen waarbij school en samenleving samenwerken."

Meer berichten