Deze allernoodzakelijkste levensbehoeften in het voedselpakke helpen deze dorpsbewoner en alle andere arme Albanese gezinnen de winter door.
Deze allernoodzakelijkste levensbehoeften in het voedselpakke helpen deze dorpsbewoner en alle andere arme Albanese gezinnen de winter door. (Foto: St. Albanië Comité)

Albanië Comité zet sprint in voor Voedselpakkettenactie

  Mensen

HUIZEN - Met de Voedselpakkettenactie die half oktober is gestart door het Albanië Comité loopt het helaas nog niet zo'n vaart.

Er is tot nu toe zo'n €12.000,- binnengekomen. Een voedselpakket kost € 40,-. Het streven is net als andere jaren weer 900 voedselpakketten uit te kunnen delen. Daar is € 36.000,- voor nodig.

Flinke sprint
In deze weken voor de feestdagen moet er dus nog een flinke sprint worden getrokken. Het Albanië Comité hoopt en verwacht ook dit jaar weer het benodigde geld bijeen te brengen om de allerarmste Albanese gezinnen de barre winter door te helpen.

Bijdragen zijn meer dan welkom op rekeningnummer NL97 RABO 0329 9600 08 o.v.v. Voedselpakkettenactie 2019. Meer informatie is te vinden op www.albaniecomite.nl of op de Facebookpagina.

Albanië
Sinds half oktober zitten Herman en Anne-Lise Lubbers in Albanië om het transport en de Voedselpakkettenactie te begeleiden.

Omdat hij toch heen en weer moest naar Huizen, vervoerde Herman op de terugreis de 700 achtergebleven dozen en tasjes als kerstattentie voor de kinderen. Dit kon niet gebeuren vanwege een defecte vrachtwagen.

Bezoeken
Herman en Anne-Lise zijn tijdens hun verblijf in Albanië al druk bezig geweest met het bezoeken van de KANS-kinderen en hun families.

Verscheidene gezinnen zijn geholpen aan bedden, linnengoed en winterkleding. De hoop is dat er ook voldoende voedselpakketten uitgedeeld kunnen worden.

Meer hulpvragen
Er zijn de laatste jaren steeds meer hulpvragen op hun pad gekomen en die nemen de nodige tijd en zorg in beslag.

Ook zijn er contacten met andere Nederlanders, die net als het Albanië Comité met Woord en daad hulp bieden in de bergdorpen.

Hulpgoederen
De laatste dag waarop in 2019 nog kleding en hulpgoederen ingeleverd kunnen worden bij het depot aan de Fabrieksweg 2 is 9 december.

Vanwege de kerstdagen en de jaarwisseling is het magazijn daarna gesloten. Op maandag 6 januari 2020 staan de deuren weer elke maandagavond open vanaf 19.30 tot 20.30 uur.

Meer berichten